Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- What I like to wear AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-02-05 12:42 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
I arbetsområdet "What I like to wear" kommer vi träna på vad olika klädesplagg heter på engelska. Vi kommer också träna på att använda dessa ord när vi pratar engelska.

Innehåll

Period

v 4-7 vårterminen 2021

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Hur eleven förstår innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo och visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Om eleven kan underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna genom att välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Hur eleven kan uttrycka och formulera sig med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion och framställning samt om eleven kan välja och använda sig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

Om eleven kan förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Vi tränar på vad olika kläder heter på engelska genom individuella arbetsuppgifter, spel och genomgångar. 

  

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Genom kontinuerlig muntlig återkoppling får eleven veta hur arbetet går och vilka förmågor den behöver träna på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: