Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckning Manga och Fantasykaraktärer

Skapad 2021-02-05 14:07 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 8 Bild
Det här området går ut på att utveckla sina kunskaper kring teckning, teckningstekniker och människans proportioner. Men också att skapa något från idé till färdig produkt. Ni kommer först att få jobba med att träna på att skissa ansikten och kroppar. Därefter kommer ni att få skapa en egen manga/fantasykaraktär.

Innehåll


Mål:

  • Att du kan göra en figur med ett enkelt bilsspråk 

  • Att du kan använda tekniker på ett huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Val av färger, ansiktsuttryck mm.

  • Hur har du bidragit till att utveckla idéer 

  • Och hur du väljer olika handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

 

Syftet : Du ska utveckla din kreativitet och din förmåga att skapa. Genom att skapa din egen manga/fantasykaraktär får du möjlighet att ta egna initiativ och arbeta på ett problemlösande sätt. Du får också möjlighet att upptäcka de speciella egenskaper som utmärker en tecknad seriefigur.

 

Upplägg: 

De första 3 lektionerna jobbar vi med att träna att teckna proportioner för ansikten och kroppar. 

Under 2 lektioner kommer vi därefter att teckna en egen fantasykaraktär, samt ge den olika karaktärsdrag och egenskaper

 

Manga/Fantasykaraktär

Steg 1:

Först ska du hitta på hur din karaktär ska se ut. Kön, vilken typ av varelse, kläder, vapen, frisyr osv. Sedan ska du beskriva vilka egenskaper (positiva och negativa) och förmågor din karaktär har.

Exempel:

Varelse: Människa

Klass: Tjuv/Ninja

Vapen: giftpilar och dolk      

Skydd: Osynlighetsmantel

Karaktärsdrag: Positiva och negativa. Listig och 

Förmågor: Kan röra sig ljudlöst         och använda magi för att lura andra människor (fungerar inte på andra varelser).

 

Steg 2:

 Teckna din karaktär. Färglägg med färgpennor eller tusch om du vill.

När du är färdig:

När du är klar ska du alltså lämna in 1 papper med beskrivningen av din karaktär och 1 papper med en färdig bild på karaktären. Om du har fler än en skiss får du gärna lämna in dem också. Glöm inte namn.

Vad du bedöms utifrån: 

Hur väl utvecklad din idé är och ditt arbete från idé till färdig bild. Hur väl du lyckas lösa de problem du stöter på för att förverkliga din idé. Testar och testar igen. 

Hur väl utvecklat bildspråk du använder. Skuggor, proportioner och detaljer på ansiktet kroppsdelar etc. 

 

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: