Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oden vs Zeus och andra skapelseberättelser

Skapad 2021-02-05 14:28 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Svenska Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vem är egentligen bäst, Oden eller Zeus? Skapelseberättelser, vad är det? Vad är myter? Och vilka gudar finns i nordisk och antik mytologi?

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Detta ska du lära dig:

Du ska kunna...

 • några berättelser från den nordiska mytologin
 • några berättelser från antikens mytologi
 • kunna namnge några gudar från de olika myterna
 • diskutera olika gudars egenskaper och jämföra med varandra
 • skriva en faktatext kring olika gudar
 • rita bilder till olika skapelseberättelser
 • koppla gudarna till vår vardag, tex veckodagarna och planeterna

 

Så här ska vi arbeta

 • läsa faktatexter om de olika gudarna
 • titta på faktafilmer om nordisk och antikens mytologi
 • planera och skriva en faktatext om en gud från den nordiska mytologin
 • planera och skriva en faktatext om en gud antikens mytologi
 • göra ett spel om gudarna
 • rita de olika världsbilderna
 • muntligt diskutera olika gudar och dess egenskaper för att skapa spelet
 • titta på olika skapelseberättelser
 • läsa faktatexter om våra veckodagar och var det fått sina namn ifrån
 • muntligt redovisa 

 

Så här blir du bedömd

 • Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten med stöd i förmågorna.
 • Du ska titta och lyssna på filmerna och kunna återberätta innehållet
 • Du ska kunna diskutera egenskaper hos en given gud
 • Du ska vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: