Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Zuhause

Skapad 2021-02-05 17:21 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde får du lära dig ord för möbler, olika rum, berätta hur du bor och om du föredrar att bo i stan eller på landet.

Innehåll

Mein Zuhause

 

Syfte:

• formulera sig i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Konkretisering av kunskapskraven:

  • ·       Skriva en kortare text på tyska (beskriva hur du bor)
  • ·       Kunna använda strategier för att göra dig förstådd

Centralt innehåll:

• Beskrivningar i tal och skrift.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som stavning och interpunktion och grammatiska strukturer.

 

Genomförande:

Du lär dig ord för möbler, rum, hur något kan se ut och kännas (adjektiv) och uttryck för var något kan stå i ett rum. Du läser text om hur olika personer bor, övar dig på att muntligt berätta hur ett hus ser ut och hur du vill bo och fördelar och nackdelar med att bo i stan eller på landet. I detta arbetsområde ska du också öva på att berätta hur du bor eller beskriver ditt drömboende; både hur huset/lägenheten ser ut och hur ditt rum ser ut, vilka möbler du har i det var i ditt rum de står. Som avslutning kommer du att få visa att du kan skriva och berätta hur du bor. Detta gör du onsdagen den 17 februari.

När det gäller grammatik kommer vi att fortsätta arbeta med perfekt och vi kommer även att börja arbeta med prepositioner.

 

Bedömning:

Din text om hur du bor kommer att bedömas enligt matrisen. Denna kommer också att ligga under matriser i Unikum.

Matris skriva

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Innehåll

Det du skriver består av korta meningar/

påståenden.

Det du skriver består oftast av korta meningar/påståenden, men du försöker ibland utveckla det du skriver.

Din text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.

Du berättar med exempel och detaljer.

Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.

Innehållet i din text är fylligt och du har med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.

Strategier

Du skriver inte gärna på tyska och ibland använder du svenska ord.

Du skriver på ett enkelt sätt när det krävs enkel och direkt information.

Du kan i viss mån lösa språkliga problem.

Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att skriva. Du kan lösa flera språkliga problem.

Du uttrycker dig på ett säkert sätt. Du använder dig av strategier som för textens innehåll framåt på ett konstruktivt sätt.

Flyt och ledighet

Du använder ett mycket enkelt språk. Du skriver bara enstaka ord eller inte alls på tyska.

Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.

Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.

Du formulerar dig med gott flyt och binder ihop meningar till sammanhängande resonemang. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i din text.

Ordförråd

Du saknar grundläggande ordförråd.

Du visar ett grundläggande ordförråd av ord och enkla strukturer när du beskriver hur du bor.

Du har ett brett och relativt varierat ordförråd när du beskriver hur du bor.

Du har ett brett och varierat förråd av ord och uttryck när du beskriver hur du bor.

Grammatiska strukturer

Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.

Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.

Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.

Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Mein Zuhause - test

  • Mein Zuhause - test

  • Mein Zuhause - test

Matriser

M2
Skriva på tyska - Mein Zuhause

Bedömning skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Det du skriver består av korta meningar/påståenden.
Det du skriver består oftast av korta meningar/påståenden, men du försöker ibland utveckla det du skriver. Din text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du berättar med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehållet i din text är fylligt och du har med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du skriver inte gärna på tyska och ibland använder du svenska ord.
Du skriver på ett enkelt sätt när det krävs enkel och direkt information. Du kan i viss mån lösa språkliga problem.
Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att skriva. Du kan lösa flera språkliga problem.
Du uttrycker dig på ett säkert sätt. Du använder strategier som för textens innehåll framåt på ett konstruktivt sätt.
Flyt och ledighet
Du använder ett mycket enkelt språk. Du skriver bara enstaka ord eller inte alls på tyska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt och binder ihop meningar till sammanhängande resonemang. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i din text.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer när du beskriver hur du bor.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd när du beskriver hur du bor.
Du har ett brett och varierat förråd av ord och uttryck när du beskriver hur du bor.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: