Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalle och choklad fabriken.

Skapad 2021-02-05 17:37 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
När vi ska läsa dras våra ögon först till illustrationerna. Illustrationerna berättar och förklarar vad texten kommer att handla om. Vi ska arbeta med illustrationer på några olika sätt så att du blir bättre på att tolka och använda dem.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Centralt innehåll

Undervisning

Du ska göra en illustration till boken du nyss läst Kalle och chokladfabriken. Du ska tänka ut en händelse i boken som du ska måla och illustrera.. Vi ska även titta på andra bilder och tolka dem.

 

 

 

 

 

Detta ska bedömas

Hur du utvecklat idéer till egna illustrationer.

Hur du kan berätta en händelse med hjälp av en bild

Hur du arbetar med färg och form.

Hur mycket du anstränger för att göra en så talande bild som möjligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: