Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2021-02-05 19:01 i Gemensamt i Sandviken Sandviken
Bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Bokrecension/ Det finns inga skridskor i öknen eller Inte din bror!

Innehåll

Bokrecension

Nu när du läst/lyssnat på en bok ska du berätta om den. Du ska skriva en sammanhållen text där du sammanfattar innehållet, analyserar innehållet och har ett omdöme.

I en bokrecension berättar man inte varje detalj och inte slutet. Det är meningen att vara intressant att läsa för den som funderar på att läsa boken men också för den som redan gjort det.

 

Arbetsgång

 

 • Genomgång PP om bokrecensionens delar.
 • Genomgång av modelltext och lärandematris.
 • Responsarbete med kompis text.
 • Du skriver i Exam.net

 

 

 

Uppgifter

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Recension

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
skriver en tydlig rubrik, samt författare och titel i inledningen. Jag har en viss balans mellan inledning, sammanfattning, analys och omdöme. Jag kan till en viss del sammanfatta mina åsikter i mitt omdöme.
skriver en INTRESSANT rubrik, samt författare och titel i inledningen. I min inledning PÅVERKAR jag läsaren om bokens värde. Jag har en GANSKA GOD balans mellan inledning, sammanfattning, analys och omdöme. Jag kan MESTADELS sammanfatta mina åsikter i mitt omdöme.
skriver en intressant rubrik, samt författare och titel i inledningen. I min inledning påverkar jag läsaren om bokens värde. Jag har en GOD balans mellan inledning, sammanfattning, analys och omdöme. Jag KAN sammanfatta mina åsikter i mitt omdöme. Min avslutning har en UPPMANING, ORDSPRÅK eller CITAT som väcker tanke.
Sammanfatta
kan nämna bokens tema och blandar detaljer med sammanfattande text.
kan nämna bokens tema och skriva vad som hände i BÖRJAN, MITTEN OCH NÄSTAN SLUTET och då HELT sammanfattande.
kan nämna bokens tema och skriva vad som hände i början, mitten och nästan slutet och då helt sammanfattande MED ORSAKER till händelserna . Jag avslutar med en CLIFFHANGER.
Analys
kan berätta om bokens budskap. Jag kan argumentera i ett led antingen om bokens struktur eller språk. Jag beskriver en person med antingen adjektiv eller verb.
kan berätta om bokens budskap och KOPPLA till varför budskapet är viktigt för DIG eller ANDRA PERSONER i världen. Jag kan argumentera i FLERA led OCH GE EXEMPEL antingen om bokens struktur eller språk. Jag beskriver en person med BÅDE adjektiv eller verb.
kan berätta om bokens budskap och KOPPLA till varför budskapet är viktigt för dig OCH andra personer i världen. Jag kan argumentera i FLERA led och ge exempel BÅDE om bokens struktur eller språk. Jag beskriver en person med både adjektiv eller verb, samt hur den FÖRÄNDRAS.
Omdöme
har en åsikt om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i ett led.
har FLERA åsikter om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i FLERA led.
har flera åsikter och NYANSERADE åsikter om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i FLERA led.
Språk
Jag bygger ofta mina meningar rätt, stavar ofta orden rätt och använder ofta skiljetecken rätt i texten. Jag upprepar ibland ord och starten på meningar.
Jag bygger SÅ GOTT SOM ALLTID mina meningar rätt, stavar SÅ GOTT SOM ALLTID orden rätt och använder SÅ GOTT SOM ALLTID skiljetecken rätt i texten. Jag upprepar SÅ GOTT SOM ALDRIG ord och starten på meningar.
Jag bygger ALLTID mina meningar rätt, stavar ALLTID orden rätt och använder ALLTID skiljetecken rätt i texten. Jag upprepar så gott som aldrig ord och starten på meningar.
Struktur
delar ibland in texten i rätta stycken.
delar OFTAST in texten i rätta stycken.
delar ALLTID in texten i rätta stycken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: