Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdsdjur på engelska, svenska och TAKK

Skapad 2021-02-06 08:03 i Blästadsskolan GRS Linköping
Vi tränar på vad olika klädesplagg heter på engelska, svenska och vilka tecken som stöd som man använder.
Grundsärskola 1 – 3 Svenska Engelska Svenska som andraspråk
Samtidigt som vi i NO:n jobbar med bondgården passar vi på att jobba med vad djuren heter på engelska, svenska och när man tecknar med tecken som stöd (TAKK).

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi tränar på vad heter på djuren på bondgården heter på engelska, svenska och TAKK.

 

                 

 

 

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

ko, får, gris, häst, höna, kyckling, katt, hund och fågel

cow, sheep, pig, horse, hen, chicken, cat, dog and bird 

 

Du kommer att lära dig genom att:

- vi ser på bilder och pratar om vad de olika djuren heter

- spela memory

- vi vuxna visar tecken som stöd

- peka på rätt bild nr du hör ordet på engelska

- säga orden

- träna på att skriva orden

 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

- peka på rätt bild

- kunna säga djurens namn på svenska eller teckna (TAKK)

- kunna säga djurens namn på engelska 

- spela memory

- skriva orden 

 

            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Sånger, ramsor, lekar och spel.
  En  1-3
 • Ord och ordbilder.
  En  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sva  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sva  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sva  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sva  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  Sva  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sva  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
  En  E 6
 • Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  E 6
 • Eleven kan också medverka i att skriva ord.
  En  E 6
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven medverka i att genomföra enkla presentationer.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: