👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 5 Berättande text - deckare

Skapad 2021-02-06 11:42 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Planering utifrån Klara Svenskan åk 5, återberättande text.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar kring texttypen berättande text med fokus på att skriva en deckare.

Innehåll

 

Berättande text - deckare

Innehåll:

 

Arbetssätt:

Du kommer att få:

läsa en deckare i arbetsboken Klara svenskan och bearbeta innehållet på olika sätt (skriftligt, muntligt)

träna dig i att skriva miljö- och personbeskrivningar

göra enkla gestaltningar av känslor

skriva egna berättelser 

bearbeta dina texter 

ge och få feedback

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma ditt skriftliga och muntliga arbete, dels under arbetets gång och när din text är klar (vid inlämning för bedömning).

Du kommer att få kontinuerligt feedback för att du ska få möjlighet att utveckla dina skrivkunskaper ytterligare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Deckare

kriterier: detta ska vara med
Godkänt
Högre mål
Innehåll
Du har skrivit en deckare med: *nio kapitel *Varje kapitel har med det som ska vara med. *bild/bilder till varje kapitel. *gestaltande beskrivningar av miljö och personer *En planering, antingen tankekarta eller i punktform, finns till varje kapite
Din deckare har: *nio kapitel *varje kapitel har, med några få undantag, med det som ska vara med (se lapp i din anteckningsbok om deckare) *minst en bild till varje kapitel *enkla gestaltande beskrivningar av miljö och personer *händelser räknas upp och utvecklas något *planering finns, men inte till samtliga kapitel.
Din deckare har: *nio kapitel *varje kapitel har det som ska vara med *passande bild/bilder till varje kapitel *utvecklande gestaltande beskrivningar av miljö och personer *händelser återges och utvecklas med hjälp av olika berättarknep, t ex tillbakablickar, personers känslor och tankar *tydlig planering finns till samtliga kapitel
struktur
Du har skrivit en deckare med: *en röd tråd *ett tydligt berättarperspektiv l
Din deckare har: *en handlingen som går att följa *styckeindelning finns, men göms ibland bort *samma berättarperspektiv genom hela berättelsen 'enkla sambandsord, t ex och, men, så att, sen
Din deckare har: *en tydlig inledning och avslutning *nytt stycke när det är en ny händelse, ny plats eller en ny tid * varierande sambandsord
Språk
Du har skrivit en deckare med: *ett fungerande språk *en fungerande meningsbyggnad *tempus
Din deckare har: *ett språk som till viss del varieras, men till största del upprepas samma ord *en fungerande meningsbyggnad (det går att förstå vad du menar men ibland glömmer du punkt och står bokstav) *tempus (dåtid och nutid) används till största delen på rätt sätt
Din deckare har: *ett varierat och passande språk *en korrekt meningsbyggnad: punkt och stor bokstav används med stor säkerhet och bisatser blir oftast rätt *dåtid och nutid används på ett riktigt sätt
skrivregler
Du har skrivit en deckare och visar att du kan: *använda skrivregler som vi har gått igenom *stava så läsaren förstår vad du menar *använda dialoger
Din deckare har: *stavfel som inte förstör förståelsen *oftast stor och liten bokstav på rätt ställe (början av meningar och på namn) *dialoger börjar på ny rad
Din deckare har: *få stavfel. De stavfel som förekommer finns främst i "svårare ord" *stor och liten bokstav på rätt ställe *dialoger är skrivna på ett korrekt sätt