👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 8A torsdag VT21

Skapad 2021-02-06 14:35 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Läsårsplanering Hem-och konsumentkunskap åk 8 2016/2017
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Hälsa-Ekonomi-Miljö! I åk 8 har du HKK en gång i veckan i 90 minuter hela läsåret. Vi repeterar metoder som du lärt dig i åk 6 och lär in nya, t ex. reda. Vi lär också om hälsa, ekonomi och miljö. Oftast har vi praktiska lektioner varvat med olika former av teorigenomgång. Kom ihåg att på lektionerna lär du in men hemma har du chans att repetera och få dina kunskaper att fastna och växa ännu bättre. Hoppas du ska ha mycket nytta och nöje av det du lär här! Lycka till! Irene Tegelmark

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att

 • planera och tillaga måltider för olika situationer och sammanhng
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar utifrån perspektivet hållbar utveckling

Centralt innehåll

 • Bakning och matlagning samt olika metoder för detta.
 • Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Planering och organisation av arbetet.
 • Redskap och teknisk utrustning som används i köket.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Individuella behov av energi och näring.
 • Hur man arrangerar måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur det påverkar miljö och hälsa.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör miljö och hälsa.

Bedömning

Vad?

Förmågan att

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

Kunskaper om att

 • planera och tillaga måltider
 • använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
 • ge enkla motiveringar till olika val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
 • göra enkla utvärderingar om arbetsprocessen och resultatet

Hur?

 • Elevens aktivitet bedöms i samband med genomgång av arbetsuppgiften och vid genomförandet av densamma.
 • Praktiska prov,”provmatlagningar”.
 • Skriftliga och muntliga redovisningar där eleven visar faktakunskaper och analyser av genomgångna områden.

Tid/Planering

Du ska inhämta kunskap om att

 • planera och tillaga måltider
 • använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt
 • motivera till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
 • göra enkla utvärderingar om arbetsprocessen och resultatet
 • hur dina val påverkar miljön

Undervisningen kommer att ske genom:

 • föreläsningar
 • textstudier 
 • praktisk matlagning och bakning

Tidsram 90 minuter/vecka.

 

Vecka     Vt-21
2 Distansundervisning   Miljö
3 Distansundervisning Miljö, test 1 miljö
4 Miljöarbete, test 2 miljö
5 Redovisa miljöarbete
6 Prov Miljö
7 Start Ekonomi
8 Fortsättning ekonomi
9 SPORTLOV
10 Fortsättning ekonomi
11 Prov ekonomi
12 PRAO
13  Praktisk matlagning Resonera HEM
   
14 PÅSKLOV
15 Praktisk matlagning Resonera HEM
16 Praktisk matlagning Resonera HEM
17 Praktisk matlagning Resonera HEM
18 Praktisk prov 
19 LOV
20 Praktiskt prov
21 Resonera om måltiden 
22 Tvätt, baka tårtbotten
23 Utvärdera, städa, dekorera tårtan
24 Sommarlov
 

Matriser

Hkk
Hem-och konsumentkunskap åk 8

F
E
C
A
Planera och tillaga måltider, metoder,redskap. Arbetsprocess och resultat
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Du planerar matlagningen med utgångspunkt från givna recept. Du läser och följer recepten samt använder de metoder vi lärt ut på ett i huvudsak fungerade och säkert sätt. Du gör enkla reflektioner
Du planerar matlagningen med utgångspunkt från givna recept. Du läser och följer recepten samt använder de metoder vi lärt ut på ett relativt väl fungerade och säkert sätt. Du gör utvecklade reflektioner
Du planerar matlagningen med utgångspunkt från givna och egna recept. Du läser och följer recepten samt använder de metoder vi lärt ut på ett väl fungerade och säkert sätt. Du gör välutvecklade reflektioner
Livsmedel, hälsa, ekonomi och miljö
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Du har enkla kunskaper om olika livsmedel och kan hanterar livsmedel på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Du har goda kunskaper om olika livsmedel och kan hanterar livsmedel på ett relativt väl fungerande sätt. Du väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Du har utvecklade kunskaper om olika livsmedel och kan hanterar livsmedel på ett väl fungerande sätt .Du väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Varierade och balanserade måltider, individuella behov
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov med hjälp av bl a tallriksmodellen och matcirkeln
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov med hjälp av olika modeller
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov
Hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Du har ännu ej uppnått kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet (bl a tvätt, rengöring, källsortering) utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet (bl a tvätt, rengöring, källsortering) utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet (bl a tvätt, rengöring, källsortering) utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling