Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Falafelflickorna

Skapad 2021-02-07 08:11 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Falafelflickorna är en bok skriven av författaren Christina Wahldén och handlar om flickan Hawa som under sommarlovet startar en detektivbyrå i området där hon bor. Hon får snabbt två stora fall att lösa: klasskompisar som ska giftas bort mot sin vilja samt två flickor som är kära i varandra, men som hotas av den ena pappans flicka. Under läsprojektets gång kommer vi arbeta mycket med läsförståelse genom att varva muntliga och skriftliga övningar. Mot slutet av boken kommer eleverna skriva en resonerande text med temat “Rätten att bestämma själv över sitt liv”. Detaljerade instruktioner kring denna kommer publiceras när vi påbörjat uppgiften.

Innehåll

Central innehåll från Lgr-11: 

 

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texter och sakprosatexter 

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor

  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

  • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkbruk 

  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

För mer detaljerade uppgifter kring boken, vänligen se Google classroom.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: