Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text, Fabel år4

Skapad 2021-02-07 11:45 i Ornäs skola Borlänge
Planering av arbete med berättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet åk 4.
Grundskola 4 Svenska
Du ska få lära dig hur man skriver en fabel utifrån läroboken Zick Zack åk 4. Fabler är påhittade berättelser som både ska roa oss och lära oss något. Berättande texter kan även vara sagor, äventyrsberättelser, fantasy eller sience fiction.Du kommer att få lära dig hur en fabel är uppbyggd, skriva dialoger, använda tidsord och ett beskrivande språk. I klassen kommer vi sedan att planera en fabel tillsamman och skriva en gemensam. Som slutuppgift kommer du själv att få använda dig av det du lärt dig och skriva en egen fabel.

Innehåll

 Mål:

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • veta i vilka sammanhang det passar att använda berättande texter.
 • genrens typiska struktur (inledning och avslutning samt att den ska handla om djur)
 • berätta om och använda dig av de språkliga drag för en beskrivande text har (preteritum, använda beskrivande verb och adjektiv samt använda tidsord)
 • skriva dialoger på ett korrekt sätt.
 • berätta om de språkliga drag en berättande text har.
 • veta vad sensmoral är och kunna skriva en egen i en berättelse.
 • Skriva och organisera en fabel.

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om berättande texters struktur. 

Vi kommer att titta och lyssna på fabler. 

Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.

Vi ska arbeta med vår zick-zack övningsbok där vi får tillfälle att öva på preteritum, beskrivande verb, adjektiv, tids ord och träna på att skriva dialoger.

Vi kommer gå igenom vad sensmoral är och träna på att skriva en sådan som passar till fabeln.

Vi kommer titta på grammatikbolaget för att träna de olika språkliga delarna. 

I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

 

Bedömning

Du ska skriva en fabel som innehåller de olika delar vi tränat på. Du kommer att göra en bedömning av din egen fabel och av en kamrats fabel. Därefter gör du ändringar som förbättrar din text.

Jag kommer att bedöma din text utifrån din förmåga att;

- anpassa texten till sitt sammanhang

- använda skriftspråkets struktur och regler

Uppgifter

 • Berättande text - Fabel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande texter Zick Zack

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte
Förstår vad en berättande text är och kan skriva en kortare saga.
Förstår att berättande texter kan skrivas på flera olika sätt som saga, ett äventyr, deckare. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att berättande texter kan skrivas på flera olika sätt som saga, ett äventyr, deckare. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Inledning
Skriver en fabel utan inledning.
Skriver en fabel med en antydan till inledning.
Skriver en fabel med en tydlig inledning som passar till texten.
Händelser
Har med en händelse.
Har med några händelser som är anpassade till fabeln och berättar kortfattat om någon händelse.
Har med flera händelser som är välanpassade till fabeln. Berättar om händelserna så att läsaren kan se dem framför sig.
Problem
Fabeln saknar ett problem.
Fabeln innehåller ett mindre problem.
Fabeln innehåller ett problem som passar väl till texten.
Upplösning med sensmoral
Har ingen upplösning i fabeln.
Skriver en enklare upplösning som löser problemet med en antydan till sensmoral.
Har en upplösning i fabeln som löser problemet med en tydlig sensmoral.
Skruktur
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för en fabel.
Använder strukturen för en fabel och anpassar texten till strukturen.
Rubrik
Har en rubrik som inte passar till texten.
Har en rubrik som passar till texten.
Har en rubrik som passar till texten.
Dialog
Gör en antydan till dialog men ej på ett korrekt sätt. t.ex. Hej sa räven. Vad heter du sa katten.
Försöker använda dialoger men inte alltid på ett korrekt sätt. tex - Hej sa räven. - Vad heter du sa katten.
Använder dialoger på ett korrekt sätt och använder beskrivande verb istället för sa. tex - Hej, viskade räven. - Vad heter du, frågade katten?
Skiljetecken
Använder några skiljetecken men sällan korrekt.
Använder olika skiljetecken som för det mesta är korrekt.
Använder olika skiljetecken på ett korrekt sätt.
Beskrivande verb i preteritum
Skriver verb i preteritum.
Skriver verb i preteritum och använder något beskrivande verb för att göra texten mer intressant.
Använder beskrivande verb som passar väl in med texten och gör den mer intressant att läsa.
Adjektiv
Använder inga adjektiv i texten.
Använder ett fåtal adjektiv.
Använder adjektiv som förbättrar texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: