Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektion Fokusområde 2 Språk Tina 2021

Skapad 2021-02-07 13:32 i Familjedaghem Härryda
Förskola
Bokstäver-sagoläsning-teckenspråk-skapa bokbuss.

Innehåll

Reflektion och Analys för barngruppen - efter varje fokusområde

1. Vilka Läroplansmål var valda för fokusområdet?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka,      ifrågasätta och samtala om dessa. 

*Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

 

2. Var barnen delaktiga i aktiviteterna? Vad visade barnen intresse för? Hur visade barnen sitt intresse?

Delaktigheten var stor bland barnen trots olika åldrar 1-4 år, alla var med efter förmåga. Intressant med sin egen första- bokstav, hur den ser ut, ljuda den och även hur man gör den på teckenspråk. Barnen frågade efter samlingar och bostavsaktiviteter.

3. Vad ville jag att barnen skulle uppleva? Har jag följt min planering? 

Att barnen skulle vara nyfikna och deltaga i spännande samlingar och aktiviteter, välja dagliga sagoböcker, skapa bokbuss, teckenspråk, sjunga sånger tillsammans m m.

 

4. Blev det som jag tänkt mig? Vad gick bra? Hur kommer det sig? Om inte, vad ska jag tänka på till nästa gång?

Ja allt blev som jag tänkt mig, vi hade ganska gott om tid trots julpyssel och ledigheter däremellan. Hade planerat och förberett allt ordentligt så detta tar jag med mig som något positivt och att resultatet blev bra. 

5. Hur tyckte jag att det gick med det Relationella bemötandet?
    Socialt stöd? "Vi ska göra det här tillsammans" "Jag hjälper dig att kunna"
    Emotionellt stöd? "Jag vet att du duger" "Jag vet att du kan" 
    Kognitivt stöd? "Jag synliggör ditt lärande för dig" "Jag är här för att hjälpa dig förstå och använda dina resurser"

6. Hur har vi i aktiviteterna arbetat med:

    1. Demokrati, delaktighet och inflytande

Alla ska ha känt sig delaktiga och fått vara med och skapa. Välja vilka sagoböcker som ska läsas i turordning. Röstat vilken färg bokbussen ska ha. 

    2. Skapande, kreativitet och digital kompetens

Bokbussen var en kul aktivitet där alla var med, först röstade vi om vilken färg bussen skulle vara sedan mätte, klippte och klistrade vi. Vidare diskuterade vi hurdana däck, lyktor i olika färger, hur busschauffören ser ut, var dörren ska sitta, hur många fönster en buss ska ha osv osv. Vi tog bilder under aktivitetens gång och även på slutresultatet. Det fick precis plats pixi-böcker i den så den blev verkligen fin och är med i leken nästan varje dag. 

    3. Genus och Likabehandling

Allas lika värde, läst böcker om människors och även djurs olikheter, diskuterat om busschauffören måste vara en han?

    4. Hållbar utveckling

Bokbussen gjordes av återvinningsmaterial; juicepaket och mejerikorkar. 

    5. Motorik och Hälsa

Gympa både inne och ute, vi har även försökt oss på lite barnyoga. Äter nyttig hemlagad mat, mycket frukt och grönt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: