Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text år 4-5 vt21

Skapad 2021-02-07 13:44 i Gottsta skola Norrtälje
Argumenterande text utifrån Klara svenskan.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Några veckor framöver ska vi arbeta med texttypen argumenterande text som syftar till att framföra sin åsikt på ett sätt som övertygar läsaren. Arbetet avslutas med att eleverna skriver en egen argumenterande text i form av en insändare till Norrtelje tidning.

Innehåll

Argumenterande texter är avsedda att påverka oss och vi hittar dem oftast i form insändare, debattinlägg, förslag eller motioner.
Eleverna kommer att få lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd, använda typiska språkliga drag som är vanliga för texttypen som t.ex känsloladdat och övertygande språk. 

De kommer också få ge respons på klasskompisars texter, och ta emot respons på sin egen för att kunna utveckla den mot ökad tydlighet.

Konkretiserade mål:

Under det här arbetsområdet ska du:

 • förstå syftet med en argumenterande text.
 • lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd.
 • lära dig att använda textens språkliga drag som bl.a tar upp känsloladdat och övertygande språk
 • på egen hand kunna planera och skriva en argumenterande text/insändare.
 • kunna ge respons på andras texter
 • ta emot respons och därefter utveckla din egen text

Bedömning:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen
 • använda språkets struktur
 • hur väl du kan ge och ta emot respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av lärare en i huvudsak fungerande argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en relativt väl fungerande argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en väl fungerande argumenterande text.
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Dina åsikter är otydliga. Dina argument utvecklas inte.
Begripligt innehåll. En eller flera åsikter framgår. Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. En eller flera åsikter framgår tydligt. Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din struktur är otydlig. Den saknar inledning och avslutning. Den saknar styckeindelning. Den är ej sammanhängande.
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex först, sedan, eftersom finns.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Osäkerhet när det gäller tempus och grundläggande regler för språkriktighet. Ordvalet saknar variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
God språklig variation. Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Osäkerhet när det gäller grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Ny aspekt
Ge omdömen och bearbeta text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Osäker när det gäller att ge och få omdömen, och att bearbeta sin text.
Kan ge enkla omdömen om andras texter, kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om andras texter, kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade omdömen om andras texter, kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: