Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Bygga och bo, år 4

Skapad 2021-02-07 17:19 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 Teknik
Vi ska ta reda på hur man bygger, både olika byggnader och broar, på ett stabilt och hållbart sätt. Vi kommer även att prata om olika tekniska system i ett hus, som t.ex hur vi får och behåller värmen i husen.

Innehåll

Tidsplan: V 14-17

När du är färdig  med arbetsområdet ska du kunna:

 • Något om hur man bygger stabilt och hållfast.
 • Några viktiga begrepp i sammanhanget, som t ex hållfasthet, hållbarhet, fackverk m fl.
 • Hur man gör en skiss och genomför en konstruktion.
 • Hur man dokumenterar sitt konstruktionsarbete.
 • Något om hur tekniska system fungerar i ett hus.
 • Något om  byggteknikens utveckling.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa och diskutera texter.
 • Se film.
 • Arbeta med att göra en konstruktionsritning  i grupp.
 • Bygga efter gruppens "ritning".
 • Enskild dokumentation av konstruktionsuppgiften.

Bedömning:

 • Titta på ritning, modell och dokumentation.
 • Hur du kan förklara hur man kan bygga olika byggnader och broar på ett stabilt och hållbart  sätt.
 • Hur du beskriver hur ett tekniskt system i ett hus kan fungera.
 • Hur byggtekniken har förändrats över tid och hur det har påverkat och påverkar människan.

Begrepp: 

Byggnad,  isolering, tekniskt system, material, grund, skala, konstruktion, delsystem, komponenter, termostat, hållfasthet, stabil, instabil,  fackverk, balk, pelare, elastisk, valv, stödyta och  tyngdpunkt.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik - Bygga och bo, år 4

Nivå 1 Träna mer
Nivå 2 Grundläggande kvalitet
Nivå 3 Högre kvalitet
Tekniska lösningar
Eleven kan ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur de är uppbyggda.
Hållfasta och stabila konstruktioner
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomföra arbete
Eleven kan genomföra mycket enkla planeringar och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéeer
Eleven kan genomföra enkla planeringar och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer.
Format och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven till att handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet i texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet i texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Förändring över tid fördelar och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: