👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2021-02-07 18:08 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Kemihistoria, atomer och molekyler, lösningar och blandningar m.m.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad händer när man häller olika vätskor och kemikalier i samma bägare? Blir det en bomb? Eller fräts det upp? Eller blandas det till ett supermegahemligt recept? Detta ska vi tar reda på!

Innehåll

Elevversion: Planering lösningar och blandningar - elevversion

 

Syfte:

Vi tränar detta för att du ska lära dig

 

* kunskaper i kemi så du kan ta ställning i frågor som rör kemi, energi, miljö, hälsa och samhälle,

 

* hur man genomför systematiska undersökningar på ett säkert och korrekt sätt

 

* kunskap i kemi så du kan förklara med hjälp av begrepp hur olika saker är uppbyggda.

 

Mål:

 

Vi ska lära oss om:

 • olika lösningar och blandningar

 • vad som menas med en lösning

 • hur man kan använda vatten som ett lösningsmedel

 • varför det luktar när färger och klister torkar

 • olika metoder som kan användas för att dela upp lösningar

 • vad som menas med att “lika löser lika”

 • hur man får bort olika fläckar från sina kläder

 • hur ett reningsverk ser ut inuti och hur det fungerar

 • hur man förbereder, genomför och dokumenterar en labb.

 

Och att du ska kunna:

 

 • - förklara och ge exempel på vad en lösning och vad en blandning är.

 • - skillnaden på en lösning och en blandning.

 • - några välkända ämnen som löser sig i vatten.

 • - någon metod för att skilja ämnen åt

 • - förklara med hjälp av viktiga begrepp

 • - göra enkla undersökningar och experiment.

 • - dokumentera med hjälp av text och bild det du undersöker.

 

Arbetssätt

Vi ska lära oss med hjälp av:

 

 • Läroboken “Lära NO åk 5” s. 82-101

 • Arbetshäfte till “Lära NO åk 5”

 • genomgångar

 • filmer

 • experiment

 • diskutera

 • skriva ned och anteckna

 • rita

 

Redovisning

Du ska visa att du lärt dig genom att:

 • delta i genomgångar, övningar och diskussioner på ett aktivt sätt (alltså följa med i vad vi arbetar med, vara med i och göra övningar, berätta dina tankar, ställa frågor och testa dig fram)

 • delta i experiment på ett aktivt och säkert sätt (alltså följ instruktioner, lyssna på vad läraren säger, använd redskap och kemikalier på ett säkert sätt, städa upp efter dig)

 • öva dig i att dokumentera undersökningar i skrift och bild och slutligen

skriva en labbrapport som används som bedömningsuppgift (alltså vi övar tillsammans och sen så får du testa själv någon gång innan du gör den som blir den som bedöms).

 • ett prov (där du får vara med att skriva provfrågor)

 

Elevinflytande: 

 • Vara med i utformningen av provet

 

Begrepp: 

 

 • atom

 • molekyl

 • blandning

 • lösning

 • lösningsmedel

 • mättad

 • avdunsta

 • legering

 • separera

 • dekantera

 • centrifug

 • kromatografi

 • lika löser lika

 • emulsion

 • vattenverk

 • reningsverk

 • hypotes

 • slutsats


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi - Förmågor att utveckla - Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Granska information, kommunicera, ta ställning i frågor som rör kemiska sammanhang.
 • Ke
Du kan samtal om och diskutera enkla frågor som rör kemiska sammanhang och till viss del föra samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtal om och diskutera enkla frågor som rör kemiska sammanhang och för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtal om och diskutera enkla frågor som rör kemiska sammanhang och för samtalen och diskussionerna framåt och breddar och fördjupar dem.
Genomföra undersökningar
 • Ke
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån given planering och bidra till att formulera enkla frågeställningar. Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån given planering och bidra till att formulera enkla frågeställningar och ge förslag som kan förbättra undersökningen. Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån given planering och bidra till att formulera enkla frågeställningar och ge förslag som kan förbättra undersökningen. Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text
Använda kemins begrepp för att beskriva och förklara sambanden i naturen.
 • Ke
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar på detta genom att ge exempel och beskriva med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar på detta genom att ge exempel och beskriva med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar på detta genom att ge exempel och beskriva med god användning av kemins begrepp.