👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Ekvationer, uttryck och möster v.2-4

Skapad 2021-02-07 19:00 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet inleds med ett avsnitt om likheter och olikheter, obekanta tal och ekvationer. Därefter följer ett avsnitt om att tolka och skriva algebraiska uttryck. Sist får du träna på att tolka och beskriva mönster.

Innehåll

I undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förmågan att: 

 

Problemlösningsförmågan kopplat till ekvationer, uttryck och mönster

 • beskrivageometriska mönster med ord
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats
 •  

Begreppsförmåga

skriva algebraiska uttryck, till exempel omkretsen av en kvadrat med sidan x skrivs 4 x eller två mindre än skrivs x-2

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

 • kapitlets begrepp
 • skillnaden mellan likhet (=), inte lika med och olikhet (>,<)
 • att obekanta tal kan betecknas med en symbol till exempel en bokstav, en variabel, som kan anta olika värden
 • enkla algebraiska uttryck till exempel att 2+a har olika värde beroende på värdet av a
 •  

Metodförmåga

 • använda likhetstecknet korrekt, det vill säga vänster och höger led är olika uttryck för samma tal
 • beräkna värdet av ett enkelt uttryck till exempel värdet av a + 7 då a = 6 eller a = 9
 • rita nästa figur i ett påbörjat mönster

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:
någon informell metod för att lösa enkla ekvationer
hur en lösning till en enkel ekvation kan kontrolleras genom prövning, till exempel att x = 5 är en lösning till ekvationen 35/x=7

Kommunikations- och resonemangsförmåga

  • motivera varför en lösning till en ekvation inte stämmer, till exempel 2 + 5 < 3 + 8
  • beskriva/redovisa kunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer ocg geometriska mönster med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
  • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om likheter, obekanta tal, ekvationer ocg geometriska mönster
  •  

Undervisning 

Tid: Vecka 2-4

 

Arbetssätt/ arbetsgång: 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter 

Bedömning, underlag för bedömning är:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • tester

 

Matriser

Ma
Matematik - Ekvationer, uttryck och möster v.2-4

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Problemlösningsförmågan
beskrivageometriska mönster med ord tolka resultat och dra någon relevant slutsats
Begreppsförmåga
skriva algebraiska uttryck, till exempel omkretsen av en kvadrat med sidan x skrivs 4 x X eller två mindre än x skrivs x-2 Visa, använda och uttrycka kunskaper om: kapitlets begrepp skillnaden mellan likhet (=), inte lika med och olikhet (>,<) att obekanta tal kan betecknas med en symbol till exempel en bokstav, en variabel, som kan anta olika värden enkla algebraiska uttryck till exempel att 2+a har olika värde beroende på värdet av a
Metodförmåga
skriva algebraiska uttryck, till exempel omkretsen av en kvadrat med sidan x skrivs 4 x X eller två mindre än x skrivs x-2 Visa, använda och uttrycka kunskaper om: kapitlets begrepp skillnaden mellan likhet (=), inte lika med och olikhet (>,<) att obekanta tal kan betecknas med en symbol till exempel en bokstav, en variabel, som kan anta olika värden enkla algebraiska uttryck till exempel att 2+a har olika värde beroende på värdet av a
Kommunikations- och resonemangsförmåga
motivera varför en lösning till en ekvation inte stämmer, till exempel 2 + 5 < 3 + 8 beskriva/redovisa kunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer ocg geometriska mönster med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om likheter, obekanta tal, ekvationer ocg geometriska