Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Akustik

Skapad 2021-02-07 19:18 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi undersöker vad ljud är. Hur ljud bildas och sprids. Vi lär oss om Resonans och hur viktigt det är inom musiken. Vi lär oss skillnaden på ultraljud och infraljud, samt hur olika djur använder sig av dessa. Vi lär oss också mer om fördelen med att ha ett ekolod med sig på fisketuren.

Innehåll

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • förklara hur ljud bildas och sprids
 • skillnaden mellan starka och svaga, samt höga och låga toner
 • ljudets hastighet i luft
 • vad frekvens är och i vilken enhet man anger frekvens i
 • människans hörselgränser (vilka frekvenser vi kan uppfatta)
 • sambandet mellan frekvens och tonhöjd
 • vad som menas med infraljud och ultraljud, samt kunna ge något exempel på var det påträffas i naturen
 • några exempel på vad vi människor använder ultraljud till
 • hur resonans uppkommer och vad det beror på
 • vilken enhet man mäter ljudstyrka i
 • vad tinnitus är och vad som kan orsaka det

Fördjupning:

 • göra beräkningar med ljudets hastighet i luft och vatten, t ex beräkningar av eko eller olika vattendjup med hjälp av ekolod
 • jämföra och tolka olika ljudvågor som visas på ett oscilloskop
 • olika ljudfenomen som  dopplereffekten

Så här kommer du att arbeta:

Vi kommer att ha genomgångar med demonstrationer, se på filmer och arbeta praktiskt med laborationer. Vi diskuterar resultaten och resonerar om teorin. Vi läser i fysikboken i Gleerups , kap 8 och svarar på "Testa dig och resonera och förklara- frågor".

Vi tränar också på att skriva laborationsrapporter. 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Du visar dina kunskaper

 • vid laborationer
 • i diskussioner
 • i rapporten
 • på ett skriftligt kunskapstest

Planerad tidsåtgång:

Från och med V4 till och med V10

Skriftlig labbrapport 

Skriftligt prov V10 :

Den 11/03:  klass 7A 

Den 10/03 : klass 7B

Den 9/03 : klass 7C

 •  

 

 

Matriser

Fy
Bedömings matrisk i Fysik - Akustik

E
C
A
Samtal och diskutera
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: