Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sápmi - Äldre samisk religion i Skandinavien åk 4 vt 2021

Skapad 2021-02-07 19:40 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 4 Religionskunskap
Lärandemål: Hur samisk religion påverkade människornas sätt att leva genom deras respekt för natur och djur förr i tiden. ................................................................................................................................. Samerna är ett av världens urfolk enligt FN. FN:s definition för urfolk och naturfolk är att folkgruppen härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område vid den tiden för erövring eller fastställande av nuvarande statsgränser.

Innehåll

Vad du ska lära

 • att berätta vad som menas med ursprungsfolk/urfolk

 • att beskriva den samiska världsbilden

 • att kunna ge exempel på kännetecken i samisk religion

 • fundera/reflektera över den heliga naturen: 
  Vad tror du/tycker du om dessa tankar? Hur påverkas människor idag av den samiska kulturen/religionen?


Hur - undervisningens innehåll

 • var Sàpmi ligger - i samelandet i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland
 • grundläggande kännetecken: världen var tredelad, nåjden/shamanen höll kontakt med gudarna och andarna, naturen helig, människor och djur stod/står varandra nära, platser var heliga t.ex. fjäll

 • trumman och jojkens betydelse för folket
 • likheter med andra naturfolk som t.ex. indianer
 • vad samerna tänkte kring metallerna mässing och silver
 • lyssna på några samiska myter
 • dramatisera några enkla samiska pjäser
 • resonera och reflektera kring livsfrågor

 • se UR: avsnitt i filmserien Hundra ord för snö: 
  1. Vem är same? 2. Ett litet folk i ett stort land 3. Kan man jojka är man aldrig ensam 4. Björnar är också gudar

Bedömning  - av din förmåga att kunna

 • beskriva några grundläggande kännetecken i äldre samisk religion
 • resonera och reflektera kring livsfrågor

BEGREPP              FÖRKLARING
Sápmi                               Samernas land i norra Sverige, Norge, Finland, Ryssland.
naturreligion                    Naturen, månen och solen är viktiga.
religion                             Tron på Gud eller gudar, religion talar om hur vi människor ska vara mot varandra, tron på hur världen skapats. 
nomad                              Människor som inte har en fast boplats utan flyttar runt för att försörja sig.
ursprungsfolk/urfolk      Ett urfolk är folkgrupper som redan bodde i landet när andra människor kom eller invaderade och bosatte sig t.ex. bonde-järnåldersmänniskorna som vandrade in i Norden för ca 6000 år sedan.  Urfolket har behållit en del av eller allt i sina egna språk, kulturer, traditioner och seder.
jojka                                  Ett speciellt sätt att sjunga på. Handlar inte om någon eller något, utan som om man vore den känslan eller den personen.

ande                                 En människas själ eller övernaturliga kraft.
trans                                En människa som är helt koncentrerad på sina egna tankar och drömmar.
en själ                              Tankar, känslor, egenskaper som inte syns hos oss människor.
sejte                                 En offerplats - ett altare, en helig plats där man offrar till gudarna för att få lycka.

 

Matriser

Re
Sápmi - Äldre samisk religion i Skandinavien åk 4 vt 2021

Rubrik 1

Nivå 1
otillräckliga kunskaper
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
Kännetecken Äldre Samisk religion
 • Re  E 6
Du beskriver några grundläggande kännetecken i samisk religion.
Reflektera och resonera kring livsfrågor
 • Re  E 6
Du berättar om vad samerna trodde och vad du själv tror utan motiveringar. Ställer sin åsikt mot någon annans åsikt. Beskriver tyckandet utan motiveringar.
Du berättar om vad samerna trodde och vad du själv tror. Du motiverar på ett enkelt sätt med rimliga förslag. Förslagen svarar mot ett behov hos människan. Ställer sin åsikt mot någon annans åsikt och motiverar på ett enkelt sätt. Ger rimliga förslag eller tydliga exempel.
Du berättar vad samerna trodde och vad du själv tror. Du motiverar på ett utvecklat sätt med rimliga förslag. Förslagen svarar mot ett behov hos människan. Ställer sin åsikt mot någon annans åsikt och motiverar på ett utvecklat sätt. Ger flera rimliga förslag eller exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: