Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 7A - VT 2021

Skapad 2021-02-07 20:03 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Kemi
Vi kommer att arbeta med kemins grunder, atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar, ämnens egenskaper, luft, vatten, mark samt syror och baser. Vi kommer att göra olika undersökningar och då träna på att planera, genomföra och utvärdera dem. Säkerheten är mycket viktig vid kemiexperiment, så detta kommer vi att lägga ner mycket tid på att träna.

Innehåll

BEGREPP

 • atom, molekyl
 • grundämne, kemisk förening
 • kemiska tecken, formler
 • ämnens egenskaper
 • faser - fast, flytande, gas
 • smältpunkt, fryspunkt, kokpunkt
 • blandning, lösning
 • separera ämnen - ex. sedimentering, filtrering
 • fysikalisk förändring, kemisk reaktion
 • brandtriangeln - vad behövs för att något ska brinna
 • växthuseffekten
 • luft, vatten, mark
 • pH - surt, basiskt, neutralt
 • indikatorer
 • syror, baser

SÅ HÄR VISAR DU VAD DU KAN

 • Muntliga diskussioner
 • Laborationer - planering, genomförande och utvärdering
 • Skriftligt prov

PLANERING

Vecka 5 
Säkerhet vid laborationer

Vecka 6
Atomer och molekyler
Kemiska föreningar

Vecka 7
Ämnens egenskaper
Beskriva olika material

Vecka 9
Blandningar och lösningar
Separera ämnen

Vecka 10
Fysikalisk förändring
Kemisk reaktion
Brandtriangeln

Vecka 11
Repetition 
Skriftligt prov s. 10 - 31 i Kemi Direkt (sammanfattning finns på s. 32-35)

Vecka 12
Luft, vatten och mark

Vecka 14
pH-skala
Surt, basiskt och neutralt
Indikatorer

Vecka 15
Syror och baser

Vecka 16
Bedömningsuppgift - planera en undersökning
Bedömningslaboration - genomföra och utvärderaUppgifter

 • Hemuppgifter vecka 9

 • Hemexperiment

 • Skriftligt prov - kemi

 • Bedömningsuppgift - planera en undersökning i kemi

 • Bedömningsuppgift - genomföra och utvärdera en undersökning i kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi - årskurs 7

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Nivå 4
Du kan
Genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • Ke
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
själv eller som en aktiv del i en grupp kunna genomföra en undersökning från början till slut
 • Ke
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras. Du använder något naturvetenskapligt begrepp i rätt sammanhang.
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. Du använder några naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas. Du använder flera naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Ke
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband
 • Ke
Du har inte nått kunskapskravet.
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär.
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: