Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singla en boll

Skapad 2021-02-07 20:20 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Namnet kommer från samma verb som i singla slant. Att singla med något betyder att kasta upp något i luften och gripa det med händerna. På nordiska muséet finns bollar bevarade som är närmare 200 år gamla, men tekniken lär vara mycket äldre än så. Bollens yta täcks med små stygn och blir stadig och tålig.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att göra en  boll av spillmaterial. Du tillverkar först en grundboll av tyg och garnrester, som du sedan täcker med langettstygn för att få en tålig yta. 

För att få godkänt på arbetsområdet ska du:

 • Rita/designa din boll utifrån ett tema
 • Planera ditt arbete
 • Singla en boll
 • Skriva en utvärdering

Mål

 • Att arbeta med broderi på ett annorlunda sätt som tränar både den spatiala förmågan, finmotorik och öga-hand-koordination. 
 • Att öva på arbetsprocessen, att gå från idé till färdig produkt. 
 • Att utveckla din förståelse för resurshushållning och hur det har sett ut historiskt i olika kulturer, med specifikt fokus på bollen som leksak. 
 • Att behärska de verktyg och redskap som används inom broderi. Hur de benämns och hur de används säkert och ändamålsenligt. 
 • Att läsa och förstå en arbetsbeskrivning.

Arbetsgång

Lektion 1:

 • Skissövning 
 • Tillverka grundboll  

Lektion 2:

 • Planera
 • Sätt ut stödlinjer

Lektion 3-5:

 • Singla bollen

Lektion 6:

 • Utvärdera 

 

Bedömning

  Du kommer att bedömas utifrån:

 • Hur du planerar och utvecklar din idé – alltså hur du jobbar med form och färg och material för att styra hur det ska se ut.
 • Har du tänkt igenom det du ska göra?
 • Hur kombinerar du material och teknik för att åstadkomma det du tänkt (form och funktion)?
 • Gör du likadant som någon annan, eller har du en egen idé?
 • Vad har du inspirerats av? Vad betyder färger, former och mönster du valt för dig?
 • Hur du använder verktyg och redskap. Kan använda verktygen ändamålsenligt och hur noggrann är du?.
 • Hur du driver ditt arbete framåt. Läser du instruktioner, klurar du själv och diskuterar du med en kompis innan du ber om hjälp?
 • Hur du reflekterar kring din arbetsprocess. Kan du se vad som inte blev som du tänkt? Hur skulle du kunna göra det bättre/annorlunda?
 • Hur du använder slöjdspecifika begrepp. Kan du berätta om och beskriva det du gör?
 • Hur du motiverar dina val utifrån kvalitets- och miljöaspekter. Vilka egenskaper vill du att ditt färdiga föremål ska ha? Hur väljer du till exempel material och teknik för att åstadkomma det? 

 

Centrala begrepp

Singlad boll

Stoppnål

Broderinål

Fästa tråden

Ullgarn

Langettsöm

Geometri

Triangel

Åttondel

Symmetri

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: