Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fallet Alma Diaz vt-21

Skapad 2021-02-07 20:39 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
I november 2018 anmäls fjortonåriga Alma Diaz försvunnen. Räddningstjänsten och frivilliga hittar inga spår av henne. En vanlig hästtjej med kompisar – hur kunde hon bara försvinna? Journalisten Jenny Jungmark börjar nysta i materialet. Det blir en kamp mot klockan och snart upptäcker Jenny oväntade spår i chattrådar, på hemliga instagramkonton, och meddelanden från en mystisk ”Sad Sam”. När dörren till Almas hemliga liv öppnas möter vi en skrämmande värld av droger, destruktiva relationer och mörka hemligheter i världar som styr långt bort från vuxnas insyn och ändå mitt ibland oss.

Innehåll

Hur ska ni arbeta?

I detta arbetsområde får du följa P3-serien Fallet Alma Diaz, en så kallad dramadokumentär, i sju spännande radioavsnitt. Varje avsnitt tar mellan 19 och 33 minuter.
Därefter får du tillsammans med andra fundera kring några diskussionsfrågor.
Du får också skriva ner dina reflektioner i slutet av varje lektion.
Området avslutas med en recension av dramadokumentären.

 

Vad kommer att bedömas?

 

Jag kommer bedöma din förmåga att diskutera och dina texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris: Recension (radioföljetong)

Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak i en recension
Innehållet passar relativt väl i en recension.
Innehållet passar väl i en recension.
Elevens åsikt om radioföljetongen framgår i huvudsak.
Elevens åsikt om radioföljetongen framgår relativt väl.
Elevens åsikt om radioföljetongen framgår väl.
Eleven fördjupar sin analys av Fallet Alma Diaz genom att ta upp någon relevant aspekt av radioföljetongens innehåll, form eller språk på ett enkelt sätt.
Eleven fördjupar sin analys av Fallet Alma Diaz genom att ta upp några relevanta aspekter av radioföljetongens innehåll, form eller språk på ett utvecklat sätt.
Eleven fördjupar sin analys av Fallet Alma Diaz genom att ta upp väl valda aspekter av radioföljetongens innehåll, form eller språk på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Det råder viss balans mellan referat och och analys av radioföljetongen.
Det råder relativt god balans mellan referat och analys av radioföljetongen.
Det råder god balans mellan referat och analys av radioföljetongen.
Språk och stil
Språket passar i huvudsak i en recension.
Den språkliga stilen passar relativt väl i en recension.
Språket är stilistiskt säkert och passar i en recension.
Ordvalet uppvisar viss varation.
Ordvalet är varierat.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: