Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokattens planering våren 2021

Skapad 2021-02-07 21:28 i Tjädern Haninge
Förskola
Förskolan Tjädern arbetar med det kommungemensamma projektet ”Vär(l)den av möten” med inriktning på Natur, levande och icke levande. Vi låter barnen utforska omvärlden utifrån ett hållbarhetsperspektiv och i relation till andra människor, miljöer och material.

Innehåll

Vi på Lokatten utforskar naturen på olika platser både i skogen och på förskolan.

I skogen samlar barnen material som de tycker är intressant och vi tar med oss detta till förskolan och fortsätter utforskandet.

 

På förskolan arbetar vi även med växtkraft och barnen får möjlighet att plantera olika sorters frö och kärnor från maten som serveras på förskolan. Vi arbetar med hållbarhet och utforskar hur ett frö/kärna växer och blir till en ny planta.

 

Under vårt utforskande använder barnen både analoga och digitala hjälpmedel.

Vi ger barnen möjlighet att samtala om sina upplevelser och även reflektera tillsammans.

 

Vi arbetar med Barnkonventionens artikel nr 7 – Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap, och artikel nr 12 – Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

 

Vi arbetar aktivt med vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling och ger barnen möjlighet att utvecklas utan att begränsas av andras värderingar.

 

Frågeställningar vi arbetar med – 

 

Hur ger vi barnen förståelse för naturens betydelse?

Hur påverkas vi av naturen och dess olika tillstånd?

Vad kan man plantera?

Hur gör man när man planterar?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: