Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska som Modersmål 4-6

Skapad 2021-02-07 22:08 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborg med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
!Bienvenidos a la asignatura de español como lengua materna!

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:

- läsa, förstå och berätta om flera korta historier.

- skriva enkla texter.

- förstå enkla berättelser och sagor som läses högt.

- jobba med några uppgifter om grammatik.

- jobba med några uppgifter om rättstavning.

- förbättra din läsning genom gåtor, dikter och sånger.

Arbetsformer och materiel

Arbetsformer:

Kommunikativa övningar, individuellt arbete, individuell och gemensam läsning och skrivning, lek och sång.

Materiel: litterära verk, arbetsblad/stencil, spel, CD-skiva och spel.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att på spanska: tala, läsa, skriva och förstå.

Bedömningen kommer jag att göra kontinuerligt under lektionerna genom våra övningar och samtal samt genomgångar av läxorna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
LPP modersmål åk 4-6

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säkert!
Läsa med flyt
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med viss flyt.
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med bra flyt.
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med mycket bra flyt.
Läsförståelse
Jag har ganska bra läsförståelse. Jag gör enkla sammanfattningar av innehållet.
Jag har bra läsförståelse. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Jag har mycket bra läsförståelse. Jag gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet.
Resonera om budskap
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt.
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett utvecklat sätt.
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett välutvecklat sätt.
Skrift
Jag kan skriva enkla texter med ganska varierat språk.
Jag kan skriva utvecklade texter med ganska varierat språk.
Jag kan skriva välutvecklade texter med ganska varierat språk.
Skrivregler
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till.
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder oftast skrivregler på.
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder alltid skrivregler på.
Samtala
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Berätta
Jag har ett ganska bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett enkelt sätt med andra om saker jag känner till.
Jag har ett bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Jag har ett bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Berätta
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir ganska tydligt.
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir tydligt.
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir mycket tydligt.
Fråga om framföra
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet mycket väl.
Resonera
Jag kan diskutera på ett enkelt sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Jag kan diskutera på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Jag kan diskutera på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och svenska och på svenska.
Resonera
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett enkelt sätt.
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett utvecklat sätt.
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett välutvecklat sätt.
Beskriva
Jag kan beskriva på ett enkelt sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Jag kan beskriva på ett utvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Jag kan beskriva på ett välutvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Kultur och samhället
Jag kan grundläggande geografiska och historiska händelser från området där modersmålet talas.
Jag kan grundläggande geografiska och historiska händelser från området där modersmålet talas.
Jag kan grundläggande geografiska och historiska händelser från området där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: