Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och Islam

Skapad 2021-02-07 22:44 i Getingeskolan Halmstad
Vi kommer framför allt rikta in oss på islam och till viss del judendomen. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionernas likhet i ursprung, historia och geografisk härkomst.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på två av de Abrahamitiska religionerna, islam och judendomen. Vi kommer först att läsa om grunderna för att sedan gå över till att titta på hur religionen påverkar vardagen samt vilka likheter och skillnader det finns jämfört med andra religioner.

Innehåll

Syfte

Syftet med ämnet religion är att du ska öka din kunskap och förståelse av religioner och traditioner i världen samt att du ska öka din kunskap om Islams och Judendomen ursprung samt likheter med Kristendomen. För att skapa en så bred bild av detta som möjligt, kommer vi även studera geografisk utbredning och historisk utveckling av religionerna.

Under kursen kommer vi ha gemensamma genomgångar, se film, arbeta med Studi samt arbeta med läroboken. 

Kunskapskrav - bedömning

Dina kunskaper kommer utvärderas under kursens gång. Det är därför viktigt att delta aktivt under lektionerna även om det delvis kommer att vara på distans. Vi kommer att ha diskussioner i grupper och arbetet på Studi kommer också att bedömas. Dina kunskaper/förmågor kommer du också få visa vid ett skriftligt test. Jag tänker att vi kommer att ha detta test någon gång under v.12.

Hur kan man träna inför testet?

Jag kommer att lägga ut frågor som man kan träna på och ett antal begrepp som är viktiga. Kan man förklara dessa ingående och se sambanden mellan dem så kommer man ha god kunskap om religionerna. 

Tänk på att ni har koll på följande:

- Viss kunskap om religionernas historia och viktiga personer

- Vad som är viktigast inom religionerna, tex Islams fem pelare

- Olika inriktningar

- Högtider och mattraditioner

- Viktiga begrepp, tex moské, synagoga

 

 

Uppgifter

  • PDF Judendom

  • PDF Islam

  • PDF om judendom

  • PDF om Islam

Matriser

Re
Islam och Judendom

E-nivå
C-nivå
A-nivå
1
Hur pass goda kunskaper du har om islam och judendomen
Du har grundläggande kunskaper om islam/judendomen och visar det genom att beskriva dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har goda kunskaper om islam/judendomen och visar det genom att förklara och beskriva samband mellan dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har mycket goda kunskaper om islam/judendomen och visar det genom att förklara och beskriva samband och generella mönster mellan dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
2
Hur pass väl du resonerar kring likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
3
Hur pass väl du kan se samband mellan religion och samhälle och hur du resonerar kring dessa samband.
Du kan utifrån undersökningar beskriva enkla samband och på ett enkelt sätt resonera hur islam/judendom påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva förhållandevis komplexa samband och på ett utvecklat sätt resonera hur islam/judendom påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva komplexa samband och på ett välutvecklat sätt resonera hur islam/judendom påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: