Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisninsplanering sländan vt21 - Sortering utifrån regnbågens färger

Skapad 2021-02-08 07:26 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Med Sagan som grund för det lustfyllda lärandet kommer vi ge barnen möjlighet att skapa erfarenheter kring regnbågens alla olika färger utifrån sortering.

Innehåll

VARFÖR?

Utifrån regnbågsflaggans olika färger kommer barnen ges möjlighet att utforska och utveckla färdigheter i arbetet med sortering. Barnen på Sländan visar ett stort intresse för regnbågsflaggan och färgerna. 

 

Vad?

Vi kommer att jobba med regnbågens olika färger där fokus ligger på att urskilja de olika färgerna; röd, orange, gul, grön, blå och lila som finns på flaggan. Barnen kommer också att få möjlighet att tillägna sig kunskap inom sortering genom att placera olika bilder och föremål på respektive färgdel.  


 

Hur?

I mindre grupper kommer barnen att få möta lilla Ärtan och hans vänner samt olika föremål i regnbågens olika färger. Tillsammans kommer vi att få ett uppdrag som Ärtan behöver hjälp med. Alla hans vänner och saker är i en väldig oreda. Han vill ha hjälp med att sortera alla saker och hans vänner utifrån vilken färg de har ihop med regnbågens färger. 

I undervisningen förstärker vi det verbala språket med hjälp av TAKK. Vi benämner även färgerna på olika språk som finns i barngruppen på Sländan. 

Materialet från undervisningarna kommer finnas tillgängligt för barnen i de pedagogiska miljöerna utomhus och inomhus.

 

Hur ska det dokumenteras?

Vi kommer att ta foto, filma, och anteckna

Att dokumentera är viktigt för att bygga på det vid senare tillfällen, dokumentation av barns tankar och sedan kan man reflektera över detta.

Allt kommer att läggas ut på Unikum för att barnens vårdnadshavare kan se det vi har gjort.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: