Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är jag?

Skapad 2021-02-08 07:34 i Förskolan Nyckelpigan Fristående förskolor
Förskola
Vi vill skapa ett intresse och en öppenhet inför att vi är olika och att vi uttrycker känslor på olika sätt.

Innehåll

Syfte

 • Skapa ett intresse för likheter och olikheter
 • Ge barnen möjligheter att reflektera över sina och andras känslouttryck
 • Ge barnen möjlighet att lära känna kroppen och dess funktioner


Mål

 • Skapa en öppen och tillåtande miljö på förskolan
 • Sträva efter att barnen ska respektera varandra

 

Metod

Vi kommer att arbeta i mindre grupper -

 • I ateljén eller övrig inomhusmiljö
 • På vår gård
 • Utflykter

Syfte och mål ska eftersträvas både i den spontana och den planerade undervisningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: