Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 6

Skapad 2021-02-08 07:32 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi startar upp ett nytt projekt som innebär att vi kommer välja ut en naturruta som vi sedan följer genom de olika årstiderna. På torsdag går vi ut på promenad för att hitta den perfekta rutan. Uppstart är snö och is, för att sedan gå vidare när naturen förändras. Vi tar med oss snö in på förskolan för att smälta den och måla på snön.

 

 

Syfte: Vi vill utveckla förståelsen för naturen runt omkring oss och få in fler lärområde i vår undervisning. Vi vill även fokusera lite mer på de äldre barnens behov och lägga tid på deras frågeställningar. Vi har många barn som äter snö och vi vill visa hur det ser ut när det smälter. Vi vill visa snön i de olika formerna, vad som händer när det fryser resp smälter.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: