Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I taket lyser stjärnorna

Skapad 2021-02-08 08:39 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Din lärare kommer att läsa högt för klassen ur boken I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell och efte4r varje
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Högläsning av boken I taket lyser stjärnorna och sedan titta på filmen, av Johanna Thydell. efteråt gör vi en jämförelse av bok och film.

Innehåll

Din lärare kommer att läsa högt för klassen ur boken I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell och efter varje lässtund kommer ni att diskutera innehållet i boken. Efter att boken är färdigläst kommer ni att få se filmen I taket lyser stjärnorna och sedan gör ni en jämförelse exempelvis som ett Venndiagram eller en jämförandeburgare som finns i Klara Svenska för årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: