Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My voice matters

Skapad 2021-02-08 08:36 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Engelska
Hej, Vårt första mål enligt planeringen är att reflektera över yttrandefrihet. Nedan hittar ni kunskapsområden samt matrisen med kunskapskraven.

Innehåll

I det här målet kommer vi lära oss om yttrandefrihet genom: 

- Djupa diskussioner 

- Läsförståelse uppgifter.

- Skriftliga uppgifter.

- Filmer.

- Intervjuer. 

Vi kommer också lära oss mycket om:

- Formellt och informellt språk.

- Argumentation.

- Quantifiers: some, any, something, anything, someone, anyone, somewhere, anywhere, noone, nothing, nowhere.

 

Allt detta kommer göras genom både skriftliga och muntliga uppgifter samt lyssningar och digitala aktiviteter som kommer vara underlagt för bedömning. Dessutom kommer vi titta på filmer, ha djupa diskussioner, reflektera över intressanta frågor, debattera och genomföra ett projekt som kommer sammanfatta kunskapsområdet. 

Läs gärna matrisen så du vet vad är det som krävs för att klara målet och utvärdera er själva vid målets slut. 

Ses snart!

Uppgifter

  • Letter to the principal

Matriser

En
My Voice Engelska åk 8 Lgr11

På väg till E
E
C
A
SKRIVA
* Formulera sig och kommunicera i skrift * Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och i någon mån anpassat efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
TALA/ MUNTLIGA FRAMSTÄLLNING
Formulera sig och kommunicera i tal Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med visst flyt.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt.
TALA/ SAMTALA
Formulera sig och kommunicera i tal Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du deltar i enkla samtal.
Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa följdfrågor.
Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Förstå och tolka innehållet olika slags texter Använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Förstå och tolka innehållet i talad engelska Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: