Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera och slänga skräp

Skapad 2021-02-08 08:46 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Syftet med temat är att barnen ska få en förståelse för hållbar utveckling genom att arbeta med sopsortering och återvinning. Vårt mål är att barnen ska lära sig om hur olika material ska sorteras. Barnen ska få kunskaper om återvinning och sopor. Där det ges förutsättningar för barnen att tillägna sig ett gott förhållningssätt gentemot natur och miljö.

Innehåll

 

 

Syfte:

 Syftet med temat är att barnen ska få en förståelse för hållbar utveckling genom att arbeta med sopsortering och återvinning. Vårt mål är att barnen ska lära sig om hur olika material ska sorteras. Barnen ska få kunskaper om återvinning och sopor. Där det ges förutsättningar för barnen att tillägna sig ett gott förhållningssätt gentemot natur och miljö.

 

Metod:

 Vi kommer att sopsortera på avdelningen tillsammans med barnen för att de på ett naturligt sätt ges möjlighet till att skilja olika material åt.  Bilder kommer att användas som stöd till reflektion. Vi kommer att prata om varför man inte ska slänga skräp i naturen och avsluta med att gå en promenad för att titta efter skräp samt plocka skräp. Det handlar inte om att barnen ska städa upp det skräp som vuxna slänger i naturen. Syftet är inte att städa – utan att lära. Genom att plocka skräp ökar barnens medvetenhet om nedskräpningens effekter, återvinning och hållbar utveckling.

 

 

Reflektion:

 Vi skapar tillfällen där vi i grupperna kan reflektera tillsammans med hjälp av bilder och film. Bilderna och barnens reflektioner förs in i Unikum och upp på våra temaväggar.

 

Planering:

 Undervisningstillfällena kommer att vara för hela barngruppen men i mindre grupper. En pedagog har huvudansvaret för gruppen och planerar dess innehåll utifrån de gemensamma uppsatta målen. Lärandet ska utgå ifrån barnen så att varje tillfälle blir inspererande och meningsfullt. Samtliga pedagoger på avdelningen ansvara för genomförande, dokumenation och reflektion tillsammans med barnen i den grupp som de håller.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: