Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknik

Skapad 2021-02-08 08:42 i Edsta förskola Hudiksvall
Förskola
Teknik på Edsta förskola. förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: våren 2021

Förskolans namn: Edsta förskola

Grupp: tallen kotten

Barnens ålder:!-5 år

År och datum::8/2 21

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Vi ska uppmärksamma vanlig teknik som finns omkring oss.

Utforska, resonera, ställa hypoteser om olika tekniska områden. Prova och experimentera med olika material för att ge barnen så många erfarenheter och förståelse.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-upptäcka och utforska enkel teknik i vardagen.
förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Vill vill att barnen ska få erfarenheter och en förståelse för det som finns i deras vardag. De ska känna en trygghet i att utforska och experimentera. Vill skapa en nyfikenhet och lust till lärande inför vardaglig teknik. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi använder oss av dokumentationer för att se vad barnen vet och vad de är intresserade av. Vi reflekterar med barnen om vad de lärt sig och vad de vill lära sig. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Dokumentationer och Unikum


Planeringen upprättad av:

maria A 

Maria L

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: