Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation - insändare

Skapad 2021-02-08 09:03 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer ni få träna på att argumentera, debattera och diskutera. Området avslutas med att ni skriver en insändare om något ni brinner för.

Innehåll

Arbetsområdet pågår mellan v.5-7. Insändaren ska vara inlämnad senast fredag 19/2 på Classroom.

Planering för svenska åk 7B:

https://docs.google.com/document/d/1_uXlNojOMNUIp43qIpEIkxLfGEpZtlrTzKXKwG648yg/edit

Uppgifter

 • Insändare - instruktioner och hjälpmallar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
MB insändare

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Rubrik
Din insändare saknar rubrik
Rubriken passar inte riktigt till innehållet i insändaren.
Rubriken är en bra sammanfattning av din tes.
Rubriken talar tydligt om vad din insändare handlar om och den lockar till läsning.
Inledning och tes
Din insändare har ingen inledning som beskriver vad du reagerat på
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt och med engagemang vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem. Inledningen lockar till läsning.
Argument
Du har inget tydligt argument som förklarar varför du tycker som du gör.
Du har minst ett par argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du anpassar argumenten till tesen.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör. Du har relevanta argument.
Motargument och argument mot motargument
Du har inget relevant motargument.
Du har ett enkelt motargument. Du bemöter motargumentet med ett argument.
Du har ett motargument som du bemöter med ett starkare argument som "vinner" över motargumentet.
Du har ett eller flera motargument som du sedan bemöter med betydligt starkare argument som stödjer din tes.
Avslutning
Du ger inget förslag på lösning.
Du har en avslutning där du ger förslag på lösning.
Din avslutning upprepar tesen. Du ger förslag på en realistisk lösning. Du ger kanske läsaren en uppmaning.
Din avslutning upprepar tesen. Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du ger kanske läsaren en uppmaning. Du använder värdeladdade ord för att att stärka dina argument.
Signatur
Du har inte skrivit under med ditt namn eller en signatur/pseudonym.
Du har skrivit under med ditt namn eller med en pseudonym.
Du har skrivit under med en signatur som inte avslöjar vem du är men som säger något om dig.
Du har skrivit under med en väl vald signatur som inte avslöjar vem du är men som säger något om dig.
Struktur
Röd tråd och textbindning
Texten är osammanhängande och textbindningen är inte korrekt.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning till exempel med ord som “för det första, för det andra…”, “å ena sidan…” Texten har en struktur som passar en insändare till exempel med rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk och stil
Ordval
Ordvalet är felaktigt.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt med till exempel ord som passar genren.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar inte.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempus
Du använder fel tempus/ du blandar tempus.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av insändaren.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du visar ännu inte att du kan följa skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: