Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-02-08 09:03 i Slestadsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi stöter nästan dagligen på instruktioner i vår vardag. Vi läser ett recept när vi ska baka något, vi ska bygga ihop en möbel eller spela ett nytt spel. Det händer också att vi blir tvungna att beskriva vägen för någon som inte hittar, vi ger då antingen en muntlig eller skriftlig instruktion i form av en vägbeskrivning. Därför är det bra att ha koll på hur man på bästa sätt kan ge och förstå olika instruktioner.

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi titta närmare på textgenren instruerande text.

I arbetet med instruerande texter kommer du att få lära dig strukturen och de språkliga dragen för texttypen. Vi kommer att läsa och diskutera olika instruerande texter för att på så viss lära oss hur texten är uppbyggd samt att öva läsförståelse.
Du kommer att få visa att du förstått hur en instruktion är uppbyggd genom att skriva en instruktion för hur man bygger egen kompass. 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 •  ha gemensamma genomgångar på tavlan.
 •  arbeta i par och enskilt.
 •  läsa och arbeta med olika instruerande texter.
 •  skriva en egna instruktioner.
 •  ge och ta emot respons och utifrån responsen göra förbättringar i den egna texten.

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde kommer din text att bedömas enligt bedömningsmatrisen nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

Instruerande text

F
E
C
A
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ett begripligt innehåll, de viktigaste leden i instruktionen finns med.
Du har ett relativt tydligt innehåll och alla led i instruktionen finns med.
Du har ett tydligt innehåll och alla led i instruktionen finns med, med detaljer och belysande exempel
STRUKTUR
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din text har en i huvudsak fungerande struktur: * instruktionens gång går att följa. * enklare textbindning eller punktform används. * din text har försök till styckesindelning
Din text har en relativt väl fungerande struktur: * instruktionens gång är relativt tydlig * varierad textbindning * styckesindelning och underrubriker används.
Väl fungerande struktur: * alla led följer logiskt på varandra. * väl utnyttjad textbindning som skapar ett flöde i texten * väl genomförd styckesindelning med lämpliga underrubriker där det behövs.
SPRÅK
Viss språklig variation: * ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet: * meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. * tempus används oftast korrekt.
Förhållandevis god språklig variation: * ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet: * meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad * tempus används korrekt
God språklig variation: * ordvalet är passande och höjer * kvaliteten grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet: * meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad * tempus används medvetet
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet: * stor/liten bokstav används med viss säkerhet. * viss säkerhet i stavning.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet: * relativt få fel i användning av skiljetecken. * relativt få stavfel.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet: * få fel i användningen av skiljetecken. * få stavfel.
TA RESPONS
Använda dig av tipsen/idéerna du fick av din responskompis och ändra i din instruktion,.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Utifrån respons bearbeta instruktionen mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta instruktionen mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta instruktionen mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: