Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upplevelser Ljungdalen Tallen VT21

Skapad 2021-02-08 09:27 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

  • Vår förskola ligger mitt i naturen.

     

  • Miljö är ett aktuellt ämne i samhället med hållbar utveckling i fokus.

  • Vi vill fortsätta att  utveckla/fördjupa vårt tidigare arbete med naturvetenskap.

 

Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum.


 

 

 

Varje avdelning gör sin egen handlingsplan utifrån sin barngrupps nyfikenhet och intresse inom området. 

 

Avdelningens fördjupningsområde:

Vilket område ska vi jobba med?

En kortfattad beskrivning av området/projektet.

Vi har valt att jobba med vattenexperiment.

 

Vart är vi och vart ska vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område/projekt (Forskning, behov/intressen hos barnen etc)?

Vi upplever att det är klurigt att få in naturvetenskap i vår barngrupp, andra ämnen ex matematik och teknik känns lättare att få in naturligt i utbildningen.

Vi upplever att de flesta barnen är intresserade av vatten och därför har vi valt att använda oss av vattenexperiment, här är det inte just vattnet som är det primära utan vi är ute efter att få in barnen på den naturvetenskapliga banan.

 

 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta område/projekt? Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vårt syfte är att ge barnen möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt tänk där vi ger dem förutsättningar att ”observera, sortera, klassificera, ställa hypoteser, undersöka, dra slutsatser och kommunicera”(Karin Sterner, förskolan.se). Vi vill också ge dem förutsättningar att följa sina egna hypoteser och processer i våra experiment. 

Vi vill att barnen med hjälp av sin nyfikenhet ska undersöka och utforska naturvetenskap. 


Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi kommer arbeta i mindre grupper för att alla barn ska få komma till tals och våga ta plats, vi använder oss av undersökande experiment där vi försöker ha ett öppet förhållningssätt och ställa produktiva frågor för att barnen själva ska få möjlighet att komma fram till ett svar istället för att vi ger dem ett svar.

Vi använder den miljö och det material som är aktuellt för de olika experimenten.

 

Hur dokumenterar vi?

Vem ansvarar?

Vi dokumenterar genom att anteckna och fotografera under tiden vi gör våra experiment, detta läggs in och följs upp i Unikum.

Emma, Helena och Lisa ansvarar tillsammans för att detta genomförs.

 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor (behöver vi stanna kvar eller gå vidare)?

Hur skapar vi tillgänglighet för alla barn?

Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

 

 

Frågor till halvårsanalys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Har vi skapat tillgänglighet för alla barn? Hur/Vad har vi gjort?

Vilken roll har vi som pedagoger haft och vad har det inneburit för barnens lärande?

Vad kan vi utveckla/hur kan vi gå vidare?

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: