Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik - 9C VT21

Skapad 2021-02-08 09:10 i Forssaklackskolan Borlänge
Kärnfysik
Grundskola 9 Fysik
Vad är strålning? Är den farlig eller kan den användas till något bra? Hur kan man tidsbestämma arkeologiska fynd? Är kärnkraft bra eller dåligt och vad hände egentligen vid Tjernobyl-katastrofen? Dessa är några frågor som kommer att behandlas inom atom- och kärnfysiken.

Innehåll

Bildspel: Kärnfysik

Strålande kärnor

Del 1 v.5 - Atomen, sönderfall och halveringstid

- Atomens uppbyggnad - Atomnummer, masstal, Isotoper

- Stabila och instabila atomkärnor, radioaktivt sönderfall

- Halveringstid

- Kol-14 metoden

Studi: Atomnummer, masstal och isotoper

Studi: Kärnfysik och radioaktivitet

Begrepp: Atomnummer, masstal, isotop, stabil atomkärna, instabil atomkärna, sönderfall, halveringstid, kol-14 metoden

 

Del 2 v.6 - Strålning (+ elektromagnetiska spektrumet)

- Repetition elektromagnetiska spektrumet

- Radioaktivitet, joniserande strålning

- Alfa-, beta- och gammastrålning

- Röntgenstrålning

Studi: Joniserande strålning

Studi: Joniserande strålning exempel

Studi: Elektromagnetiska spektrumet

 

SLI-film om strålning: Radioaktivitet och strålning

UR: Marie Curie - Vägen till nobelpriset

"Radiation thermometer"

 

Del 3 v.7 - Fission och kärnkraft

- Fission och fusion

- Kedjereaktioner

- Kärnreaktorn och kärnkraft

- Kunskap om kärnenergi: För- eller nackdel?

Studi: Fission och fusion

Studi: Kärnreaktorn

Studi: Kärnkraft idag och i framtiden

Studi: Radioaktivitet på gott och ont 

 

SLI: Tjernobylolyckan

SLI: Kärnkraft - en säker energikälla?

 

v. 8 - Repetition och prov

 

Bedömning:

Socrative-test (E-nivå)

Kärnreaktorn + risker och möjligheter

Muntlig diskussion

 

 

 

Förkunskaper:

 • Atomens byggnad

 • Atomens delar och dess laddning

 • Elektronskal

 • Olika energiformer

 • Energiprincipen

 • Energiomvandlingar

 

 Phet:

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/alpha-decay

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/beta-decay

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/nuclear-fission

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kärnfysik åk 9

F
E
C
A
Begrepp, modeller, teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Modeller
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Naturvetenskapliga upptäckter
Resonemang: påverkan på levnadsvillkor
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: