Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fredagsmys - Smedjan

Skapad 2021-02-08 09:18 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola F
Fredagar efter fredagsfysen har eleverna möjlighet att välja att gå in och ha fredagsmys.

Innehåll

Efter att eleverna deltagit i fredagsfysen får de möjligheten att gå in på avdelningen för att själva välja vad de vill göra. Elevern har möjligheten att påverka sin fritidstid i hög grad och fredagsmyset utgår från elevernas egna intressen. Pedgogerna kan ge exempel på aktiviteter som finns på avdelningen och samtidigt kan eleverna framföra sina egna önskningar.

Syfte:

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: