Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiktema

Skapad 2021-02-08 09:23 i Sparrås förskola Kungälv
Förskola
Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

 

Innehåll

Var är vi? 

Vi har lagt vintertemat på is för att ta fasta på ett intresse som har uppstått hos barnen. Det började med att barnen ville lyssna på hårdrocksmusik, vilket ledde till att vi lyssnade på olika slags låtar på Youtube. Därefter pratade barnen om att göra egna förställningar och använde byggklossar och andra saker att spela på. Vi har 14 barn i gruppen i åldrarna 4-6 år.

 

Vart ska vi?

Syfte:

 • Vi vill utmana och inspirera barnen till att våga ta plats, men även att ge varandra utrymme och lyssna på varandra.
 • Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva olika musikstilar, använda dessa som ett sätt att uttrycka sig.
 • Kännedom om olika instrument och vilka som kan behövas i en orkester.

 

Hur gör vi?

 • För att nå målet kommer vi att titta på olika instrument och höra hur de låter.
 • Lyssna på olika musikstilar, och röra oss till dessa.
 • Göra egna instrument och spela tillsammans.
 • Lyssna på sagan "Bråkorkestern" (Utbildningsradion) Som ger kännedom om olika instrument, olika musikstilar och vilka som kan behövas i en orkester.
 • Göra en låt tillsammans.
 • Måla till musik
 • Vi arbetar i en grupp om 14 barn och 2 pedagoger. Vi delar oss i mindre grupper ibland, men kommer även att spela tillsammans.

 

  

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: