Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret vecka 6 2021

Skapad 2021-02-08 09:49 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Projekt: Hur lever våra djur och hur tar vi hand om dem.

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Sara, Ullis och Yvonne     

Vecka: 6      

Mål- och kunskapsområde: Språk/Normer och Värden     

Nyfikenhetsfråga: Hur lever våra djur och hur tar vi hand om dem     

 

Barnets gör: Fryser in bilder på djur, de fick välja var sitt djur och olika djur. De samtalade om vad de kunde om respektive djur. I mindre grupper har barnen samtalat om och skrivit fakta om kon och kaninen.

     

Pedagogerna tänker: Utifrån de filmer på Ur och faktaböcker vi läst har barnen fått ny kunskap, när vi planerar undervisning i ämnet bidrar det till ökat intresse.

     

Analys/sammanställning lärande: Vi hör att barnen både beskriver de dom erfarit sen tidigare och har lärt ny kunskap om kon och kaninen. De samtalar och sätter ord på att kon har fyra magar. De barn som har kaniner delar med sig av sin kunskap om hur man tar hand om tamdjur.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi fortsätter som tidigare samt att vi utvecklar lärandet om fler djur. Barnen har visat intresse för hästar, hundar och katter. Vi jobbar i mindre grupper med olika djur som de sedan kan delge för varandra samt inspirera fler till ny kunskap.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: