Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 4-6

Skapad 2021-02-08 09:55 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under vecka 7, 9 & 10 kommer vi på idrotten att ägna oss åt redskapsgymnastik. Vi kommer att öva på de motoriska grundformerna; åla, krypa, rotera, hänga, balansera, hoppa, rulla, klättra, springa samt de sammansatta grundformerna. Vi kommer att använda oss av olika redskap såsom matta, satsbräda, bom, plint, ringar, räck. Hinderbanor är en självklarhet! Vi kommer arbeta både enskilt och tillsammans med en kompis. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur aktiviteterna kan påverka din hälsa. Med REDSKAP som hjälpmedel och med god kroppskontroll kan du göra in princip vad du vill.

Innehåll

Innehåll

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din allsidiga rörelseförmåga och få intresse att vara fysiskt aktiv. Samt ges möjlighet att samtala om egna upplevelser av den fysiska aktiviteten. Genom att få delta och möta olika gymnastikredskap och andra redskap och göra övningar där sammansatta motoriska grundformer övas. Via dessa saker väcka ett intresse att delta i olika aktiviteter genom att vara fysiskt aktiv.  

 

Mål

 • Utveckla din teknik, kroppskontroll, kroppsuppfattning och rörlighetsförmåga genom att öva på olika gymnastikövningar
 • Utmana dig själv och testa nya övningar
 • Ge exempel på hur man kan förebygga risker vid olika redskapsövningar
 • Samtala om hur det känns att vara fysiskt aktiva och hur aktiviteten påverkar ens hälsa och fysiska förmåga
 • Delta aktivt

 

Metod

Genomgång av olika redskap och material, hur dessa kan användas. Vi kommer att träna på sammansatta grundformer där flera av grundformerna används samtidigt och tillsammans. exempel på grovmotoriska grundformerna: åla, krypa, rotera, hänga, balansera, hoppa, rulla med mera. De sammansatta grundformerna kommer att övas i olika utmanande redskapsbanor och -stationer, aktiviteter och lekar.

Vi kommer använda oss utav "kryssgympa". Kryssgympa går ut på att varje elev har ett eget dokument som jag förvarar åt dem mellan lektionerna. De har namnat på baksidan och under lektionen ligger den upp och ner på en bänk för att markera att det bara är eleven själv (och jag) som kollar på den.

Dokumentet består av en lista med massa övningar och rutor att kryssa i. Tanken är helt enkelt att kryssandet ska sporra och göra ens framsteg synliga.

Apropå kryss: Eleven får själv makten över de två första kryssen, dvs. "Jag har testat minst 10 ggr" och "Jag är på väg att lyckas". Det tredje krysset "Jag kan!" och det fjärde "Jag kan det fantastiskt” måste godkännas av mig.

 

Vi håller på i ca 5 lektioner och jag dukar fram olika redskap varje gång. Varje lektion har en huvudfokus som t.ex. kullerbytta, stuphängande eller sidohopp. Lektion 5 stoppar jag in en bana där många av övningarna återkommer.

 

Bedömning & Dokumentation

Det som bedöms är hur eleverna:

- Deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

- Hur väl du genomför övningar på olika gymnastikredskap och utan redskap.

- Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv.

- Förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter.

 

Bedömning sker formativt under hela perioden och summativt mot slutet där jag kollar av en mattövning, en hoppövning, en ringövning och en räckövning, vilka jag väger ihop till ett slutomdöme.

Dokumentationen består av observationsprotokoll och dokumentet med lista över övningar och rutor att kryssa i från undervisningen när eleverna har visat upp olika övningar samt elevernas upplevelser av utförande och deras exempel på hur man kan förebygga skador.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik åk 4-6

Redskapsgymnastik

Godtagbara kunskaper Nivå 1
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 2
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 3
Jag...
Deltar
 • Idh  E 6
Deltar till viss del i lekar, övningar och aktiviteter där vi övar på motoriska och sammansatta grundformer. T.ex hoppa, springa, stödja, hänga, åla, kasta, fånga, klättra, rulla, balansera, krypa.
Deltar aktivt i lekar, övningar och aktiviteter där vi övar på sammansatta grundformer efter god förmåga.
Deltar aktivt i lekar, övningar och aktiviteter där vi övar på sammansatta grundformer efter bästa förmåga.
Utför sammansatta motoriska grundformer
 • Idh  E 6
Utför sammansatta rörelser i olika redskap/övningar men stannar ofta upp i övergångarna mellan de olika grundformerna. Behöver flera försök för att klara övningarna.
Utför sammansatta rörelser i olika redskap/övningar men behöver ibland stanna upp i övergångarna mellan de olika grundformerna. Behöver några försök för att klara övergångarna med flyt och likartat resultat.
Utför sammansatta rörelser i olika redskap/övningar med god balans och tajming i övergångarna mellan de olika grundformerna. Klarar övningen flera gånger efter varandra med samma goda resultat.
Samtala om egna upplevelser & Resonerar kring hur aktiviteten kan påverka hälsan
 • Idh  E 6
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder enstaka ord och begrepp. Ger ett exempel på hur aktiviteten har påverkat hälsan och den fysiska förmågan.
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder några ord och begrepp. Ger två exempel på hur aktiviteten har påverkat hälsan och den fysiska förmågan..
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder flera passande ord och begrepp. Ger tre eller flera exempel på hur aktiviteten har påverkat hälsan och den fysiska förmågan..
Förebygga skador
 • Idh  E 6
Ger ett exempel på hur man kan förebygga skador.
Ger ett par exempel på hur man kan förebygga och undvika skador.
Ger flera exempel på hur man kan förebygga och undvika skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: