Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 21 åk 6 Sv Vi läser en bok Msv (Ej avslutat)

Skapad 2021-02-08 10:08 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Under fyra veckor läser vi en skönlitterär bok. Vi arbetar då med läsförståelsestrategier. Arbetet redovisas i Google Classroom. Du får läsa på lässtunderna och hemma.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna förstå, analysera och tolka  skönlitteratur avsedd för din ålder med hjälp av de fyra läsförståelsestrategierna; spågumman, detektiven, reportern och cowboyen. Du kommer även att delta i boksamtal. Du ska kunna redovisa din läsning både muntligt i samtal och skriftligt i Google Classroom.

 

Genomförande

Under fyra veckor läser vi en skönlitterär bok. Vi arbetar då med läsförståelsestrategier. Arbetet redovisas i Google Classroom. Du får läsa på lässtunderna och hemma. Noggranna anvisningar finns i Google Classroom.

 

Innehåll

Läsa och skriva:

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och sakprosatexter: Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Berättande texters budskap. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att läsa, förstå och diskutera frågor kring texten, både skriftligt och muntligt. Bedömningen avser även din förmåga att kunna använda de olika lässtrategierna och skriftligt och muntligt kunna förklara och tolka det du läst.

Kursplanemål:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Matriser

Sv
Jä ht 21 åk 6 Sv: Vi läser en bok Msv (Ej avslutat)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
* Analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. God läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Mycket god läsförståelse
Analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Läser med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Läser med gott flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Läser med mycket gott flyt
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I din recension har begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur, viss språklig variation
Din recension har relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation
Din recension har tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
I din recension använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Viss säkerhet
I din recension använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Relativt god säkerhet
I din recension använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. God säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: