Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa 1 och 2

Skapad 2021-02-08 10:16 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasiesärskola Hälsa
Kursen Hälsa ger både grundläggande och fördjupade kunskaper i ämnet Hälsa.

Innehåll

Terminsplanering Hälsa 1 och 2 

 

Program: HVO 

Höstterminen  

2020 

Vårterminen  

2021 

 

Vecka 

Centralt innehåll 

Vad? / Hur? 

35-51 

Innebörden av hälsa och välbefinnande samt ett hälsofrämjande synsätt på hälsa. Folkhälsopolitiska mål. Samhällets mål för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, till exempel goda livsvillkor, livsmiljö och levnadsvanor. 

Föreläsning. Arbeta självständigt i kursböckerna. 

Enskilda arbeten med kollage. Grupparbeten. 

Filmer med efterföljande diskussioner. 

 

Hälsorelaterade levnadsvanor. 

Föreläsning. Arbeta självständigt i kursböckerna. 

 

Kost och hälsa. Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande. 

Matlagning. Föreläsning. Arbeta självständigt i kursböckerna. 

 

Fysisk aktivitet och hälsa. Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa. Sömn och hälsa. 

Skolidrott. Träningar. Promenader. Friluftsdagar. Föreläsning. Arbeta självständigt i kursböckerna. 

 

Sociala relationer och dess betydelse för hälsa och välbefinnande. 

Föreläsning. Arbeta självständigt i kursböckerna. 

 

Taktil beröring. Fysiologiska och psykologiska effekter. 

Massage, schemalagt 1 g/v. Teoretisk genomgång. 

 

Hälsofrämjande aktiviteter för olika åldrar, till exempel promenader, lekar, trädgårdsarbete och naturupplevelser. 

Promenader minst 1g/v, i både stad och skog. Bär-/svampplockning. Utomhuslekar. 

 

Ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö. 

Metodövningar i förflyttningsteknik, genomgång på idrottslektioner. Föreläsningar och genomgång med Powerpoint. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: