Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-02-08 10:29 i Träkvista skola Ekerö
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområdet kommer du att få se film och reflektera kring dessa, göra ett grupparbete om ett rättegångsfall och avsluta med ett begreppsförhör + visa reflektionsförmågor.

Innehåll

Ni ska under arbetet med Lag och rätt göra följande:

1.  Ni börjar med att se en filmhttps://urplay.se/program/186958-justitia-fortal .
     När du sett filmen, söker du upp en klasskompis och arbetar med frågorna till filmen; https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/188000-188999/188606-2_67010382102_Justitia_fortal_arbetsblad.pdf 
Ni ska göra - "Kommer du ihåg?", "Diskutera och tänk vidare " (De två första behöver ni bara diskutera)

Sedan ska ni skriva brevet till uppgiften - Använd det du lärt dig. Brevet skickas till läraren.

2. Den andra filmen ni ska se heter "Hatbrott" . Länk här: https://urplay.se/program/186953-justitia-hatbrott. Efter filmen diskutera frågorna;  https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/188000-188999/188605-1_67010382101_Justitia_hatbrott_arbetsblad.pdf    Ni gör muntligt - "Kommer du ihåg" och "Diskutera och tänk vidare" i gruppen. 

Sedan gör ni självständigt uppgiften - "Ta reda på mer".  Där kan välja att skriva eller göra en muntlig presentation. Om ni väljer muntligt, så ber jag er att spela in er själva och skicka in det till mig. OBS! Denna uppgift ligger i "Uppgifter" på TEAMS! Lämna in där!

3. Grupparbete om ett påhittat rättsfall. Ni delas in i fem grupper och kommer gemensamt fram till ett brott och kommer skriva ett manus och framföra detta som en rättegång. Pga rådande osäkerhet om ni kommer få vara på skolan eller inte, så förbereder ni ett manus som antingen kan spelas in eller spelas upp i skolan. Instruktioner finns i dokumentet här:

https://teams.microsoft.com/l/file/9ef748ca-fdf5-4fe7-b2a2-cb218df72459?tenantId=acd8a22e-d007-475d-b336-14e4f9eec6de&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fekero.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_b8ddf8c1-3541-44f0-997b-ec04a9d14cc3%2FDelade%20dokument%2FSO%2Fbrott%20till%20straff%20lista.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fekero.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_b8ddf8c1-3541-44f0-997b-ec04a9d14cc3&serviceName=teams&threadId=19:f270cf76293b426cbf50adb7bfcc9f18@thread.tacv2&messageId=1613545452267&groupId=c5731aae-e624-4e91-a81a-0847ad667cc8 

4. Arbetsmaterial som ni bör läsa, finns i Gleerups portal och gäller följande texter:

Korta filmer om begreppen: https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/c7f4fd96-1d60-472b-a9eb-d5d5113eb3f1 

Genomgång av brott: https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/c0e41aba-1bd3-4d8a-92db-c591266e5636

Varför brott begås? https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/52d49b17-e541-4118-89cb-e5e0ab8de3a2

Brottskedjan i fyra delar: https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/e4004314-7028-4822-8dac-07a70f00bb91

https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/cfa1bba1-e195-42aa-b311-e04d3b76e08e

https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/b8573c25-ec2b-4930-b715-89dd7715860a

https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/955c7c2b-c7c1-4d1b-9c39-5383a3ea610b

Viktiga ord och begrepp (klickbara) https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/e6bdbe73-5cef-4cca-8e44-b19f352e121d 

Själva brottskedjan https://teams.microsoft.com/l/file/9ef748ca-fdf5-4fe7-b2a2-cb218df72459?tenantId=acd8a22e-d007-475d-b336-14e4f9eec6de&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fekero.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_b8ddf8c1-3541-44f0-997b-ec04a9d14cc3%2FDelade%20dokument%2FSO%2Fbrott%20till%20straff%20lista.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fekero.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_b8ddf8c1-3541-44f0-997b-ec04a9d14cc3&serviceName=teams&threadId=19:f270cf76293b426cbf50adb7bfcc9f18@thread.tacv2&messageId=1613545452267&groupId=c5731aae-e624-4e91-a81a-0847ad667cc8 

Detta avslutar arbetet med ett begreppstest (utifrån brottskedjan ovan) och några reflektionsfrågor utifrån texterna i Gleerups ovan.

Uppgifter

 • STRAFF

 • STRAFF

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Lgr 11
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar förekommer en del ämnesspecifika begrepp, vissa relevanta begrepp saknas
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar förekommer förhållandevis många begrepp som huvudsakligen används korrekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. I dina beskrivningar använder du genomgående många begrepp vars betydelse framgår tydligt i resonemanget.
Samhällsstrukturer (samband)
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Det betyder här att du:
Du kan berätta om delar av hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex om hur en rättegång går till och vilka påföljder som finns. Du känner till delar av hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du känner till grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller. Du känner till hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du kan tydligt och utförligt beskriva grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller. Du kan utförligt beskriva hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Lgr 11
Begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Det betyder här att du:
Du visar att du kan använda en del av de ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du kan använda ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du på ett tydligt och bra sätt kan använda ord och begrepp som är centrala för kursen.
Lgr 11
Samhällsfrågor (samband och resonemang)
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Det betyder här att du:
Du kan kortfattat ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från något perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån något perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan mer utförligt ta ställning, diskutera och försöker se relevanta frågor från ett par olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån ett par olika perspektiv. Det handlar om att se orsaker och konsekvenser.Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan utförligt och tydligt ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån olika perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser.Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Lgr 11
Värdera samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Det betyder här att du:
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån något perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån ett par olika perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån flera perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: