Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6

Skapad 2021-02-08 10:37 i Gläntanskolan Helsingborg
Årsplanering spanska för årskurs 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
¡Hola! Välkommen till att upptäcka och lära dig spanska! Att lära sig ett nytt språk öppnar dörrar till en ny värld, möjlighet till resor och studier och karriärmöjligheter i yrkeslivet. Språkkunskaper innebär bl. a. att lära sig ord och att kunna uttrycka sig, och att känna till om kulturen där språket talas. I år 6 får du bekanta dig med språket. På lektionerna kommer du få öva på att läsa, lyssna, skriva, prata spanska och om kulturen i de spansktalande länderna. Du får inget betyg i spanska under år 6 men bygger upp en viktig grund för studierna i årskurs 7 och framåt.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Spansktalande länder
 • Att hälsa, ställa enkla frågor, intervjua varandra
 • Årstider och månader
 • Veckodagarna
 • Det spanska alfabetet
 • Presentera sig själva: skriftligt och muntligt
 • Namn på olika djur
 • Jultraditioner, lyssna på julmusik
 • Räkneord 0-100
 • Namn på frukter och grönsaker, skriva ett enkelt matrecept
 • obestämd och bestämd artikel
 • Att uttrycka när man fyller år
 • Beskriva sitt utseende: hår- och ögonfärg
 • Kockan
 • Verb, substantiv, adjektiv

 

Arbetssätt

 

 • Läsa och översätta enskilt eller i par.
 • Skriva/öva dialoger med en eller fler klasskamrater och presentera för din lärare.
 • Hörövningar och muntliga övningar.
 • Skriftliga övningar i grammatik, ordkunskap och fraser.
 • Läsa texter på spanska och träna på uttalet.
 • Kunna de ord och uttryck vi har haft hittills.
 • Se filmklipp

 

 

Det innebär att du ska

 

 • Kunna ställa enkla frågor i du-form.
 • Kunna besvara enkla frågor i jag-form.
 • Kunna ett antal namn på djur på spanska.
 • Känna till spanska regelbundna verb.
 • Känna till bestämdform på spanska dvs. kunna använda artikel el/la och los/las.
 • Kunna använda un/una.
 • Kunna siffrorna 0-100 (eller högre).
 • Kunna ord och uttryck vi lärt oss.

 

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör och prov.

Muntlig aktivitet är i fokus och det är viktigt att bidra till kommunikationen i klassrummet, det vill säga tala spanska.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under terminens gång och görs utifrån aspekterna tala, läsa och skriva. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Spanska ÅK 6

Mål:

Förbättringsområde
Visar förmåga
Visar god förmåga
Lyssna och förstå talat språk
Du behöver utöka ditt ordförråd. Läxläsningen är viktig!
Du förstår ord och fraser inom bestämda ämnesområden.
Du förstår ett enkelt talat språk inom bestämda ämnesområden. Du förstår klassrumsinstruktioner på målspråket.
Tala och kommunicera
Våga tala språket. Det gör inget om det blir fel i början.
Du säger enkla ord och fraser med begripligt uttal. Du kan besvara frågor om dig själv.
Du sätter ihop ord och fraser till ett enkelt språk. Du har gott uttal. Du kan berätta lite om dig själv och din omgivning.
Läsa och förstå texter av olika slag
Du behöver utveckla din läsförståelse. Översätt texterna så att du vet vad du läser. Fråga om du inte förstår!
Du förstår det mesta av korta och enkla texter. Du kan svara på lätta frågor om texterna.
Du förstår korta och enkla texter. Du kan svara på frågor och göra enklare översättningar.
Skriva och göra sig förstådd i text
Var noga med stavningen.Repetera viktiga ord som du är osäker på.
Du skriver ett antal vardagliga ord som beskriver dig själv och din närmaste omgivning, t. ex om din familj, skolan och din hemort.
Du sätter ihop ord och fraser till en begriplig text.
Ansvarstagande
Du kan utnyttja lektionstiden bättre. Kom i tid till lektionen med nödvändigt material.
Du tar ansvar för din egen språkutveckling genom att arbeta aktivt på lektioner och utöka ditt ordförråd genom läxläsning.
Du använder hjälpmedel för att utveckla ditt språk, t ex gloslista, ordbok och anteckningar från genomgångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: