Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shoppingkasse m. din logotype

Skapad 2021-02-08 10:49 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola F
2015 skrev 193 länder under FN´s 17 globala mål, målet är att senast år 2030 uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling världen över. Det finns enorma mängder med plast i våra hav, sjöar och ute i naturen. För att få ner användandet av plastpåsar i butikerna har riksdagen bestämt att det ska läggas en skatt på påsarna. I stället för att använda plastpåsar kan vi använda en och samma shoppingkasse varje gång vi handlar på så sätt bidrar vi till en hållbarare konsumtion samt renare natur och vatten. Logotype, från grekiska logos – ”ord” och typos – ”avtryck”. Den är en viktig del i ett företags varumärke. Det är viktigt när man formger en logotyp att den ska vara lätt att förstå på flera språk, lätt att återskapa och känna igen. Den första logotypen som varumärkesskyddades var för ett bryggeriföretag i England 1876. I Sverige kan logotyper mönsterskyddas hos Patent- och registreringsverket.

Innehåll

Det här ska du göra: 

Du ska sy en shoppingkasse. På den ska det finnas en applikation d.v.s. en påsydd bild. 

Din applikation ska bestå av en egenhändig påhittad logga och den ska symbolisera ditt företag. 

Det ska vara klart och tydligt vad du menar med din logga. Du ska kunna förklara för mig vad ditt företag handlar om.  

 

Det här kommer du i huvudsak att träna på: 

Du kommer träna på: 

 • att använda rätt sömmar till rätt ändamål på symaskinen 
 • att använda vlisofix. 
 • att sy en applikation 
 • att följa en arbetsbeskrivning. 
 • olika slöjdord som vändsy, vlisofix, applikation mm. 
 • vad olika symboler signalerar och hur de kan uppfattas av andra. 
 • hur färg och form påverkar resultatet. 
 • dokumentera och utvärdera                                                                     
 •                

Så här kommer undervisningen att ske: 

Vi kommer prata om två av de 17 globala målen samt diskutera logotyper och mönsterskydd. Får man ha vilken logga man vill? Vad säger olika loggor? Kan de misstolkas? Vad är ett mönsterskydd? 

 

Du ritar upp din logga på ett ritpapper, färglägg. Visa mig och motivera dit val av logga! 

Jag har gemensamma genomgångar där jag bl.a. visar de olika sömnadsmomenten till shoppingkassen och hur man syr en applikation. Du syr din shoppingkasse själv genom att arbeta efter en arbetsbeskrivning. Jag finns tillhands om du vill ha hjälp. 

Du kommer att hålla på mellan 7-10 tillfällen. 

 

                                                                                                               

Detta ska du kunna: 

Du ska: 

 • kunna formge och framställa ditt arbete på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt 
 • kunna använda handverktyg och maskiner (t.ex. sax, symaskin, broderinål) på ett ansvarsfullt, säkert och i huvudsak fungerande sätt. 
 • motivera ditt val av logga på ett enkelt sätt 
 • kunna bidra till att arbetet leder framåt 
 • ha kunskap om resurshållning dvs. du ska bl.a. tänka på att inte slösa med material 
 • även kunna göra en skiss, följa en enkel beskrivning och resonera kring arbetsprocessen och bedöma och utvärdera ditt arbete. 

 

 

Så här bedömer jag: 

Hur: 

 • kreativ du är med egna idéer. 
 • resultatet blev. 

Hur du: 

 • planerar ditt arbete med skisser och val av material. 
 • genomför ditt arbete och följer instruktioner och väljer arbetsmetoder. 
 • hanterar verktyg och redskap. 
 • prövar hur material och tekniker kan kombineras. 
 • resonerar kring resurshållning i ditt slöjdarbete (tex hur du har hushållit med slöjdmaterial). 
 • har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord i loggboken och i slöjdplaneringen (hur du gjorde när du framställde ditt föremål och hur det har påverkat slutprodukten). 
 • tolkar ditt slöjdföremåls uttryck. Det handlar om att sätta din personliga prägel på slöjdföremålets färg, form och uttryck och motivera varför. 
 • I vilken grad du tar egna initiativ 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: