Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om den lilla, lilla katten

Skapad 2021-02-08 10:58 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Schas katta! ...men vad hände sen? Här får du veta hur det gick för den lilla, lilla katten i den stora, stora skogen...

Innehåll

Med hjälp av uppföljnings-sagan till "Sagan om den lilla, lilla gumman"  kan barnen få lära sig om hållbar utveckling, naturvetenskap, digitala verktyg, matematik, språk, fantasi, normer och värden.

Sagan innehåller även många prepositioner och storleksbeskrivningar, vilket hjälper barnen att utöka begreppen och förståelsen för matematik såsom rum, läge och riktning.

Genom sagan stimulerar vi barnens nyfikenhet och fantasi och förmåga att uttrycka sig i olika former såsom drama, bild, språk, kommunikation och musik.

Under processens gång kommer vi att vara lyhörda för barnens intresse och nyfikenhet och anpassa arbetet efter det.

 

Målkriterier:

 • Sagans uppbyggnad
 • Utveckla resonemangsförmåga
 • Utöka ordförråd, begrepp, prepositioner
 • Utöka kunskap kring djuren ko och katt
 • Att barnen ska kunna återberätta sagan
 • Att kunna förmedla sina känslor  

 

Hur:

 • Flanosaga
 • Sagolåda
 • Besök Fredriksdal, skogen
 • Handdockor
 • Gestaltning
 • Skapande
 • Lekar
 • Digitala lärverktyg

 

Reflektion:

 • Vi reflekterar över våra dokumentationer och analyserar resultatet i de spontana lärandesituationerna och i den planerade undervisningen hur måluppfyllelse skett.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: