Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse på fritids (Järnet)

Skapad 2021-02-08 11:14 i Österbyskolan Östhammar
FRIPP- idrott och hälsa på fritids.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer att erbjuda eleverna att röra sig allsidigt genom att varje dag vistas i utomhusmiljö och gå till caféterian och göra diverse fysiska aktiviteter. Vi går även till någon av våra sporthallar torsdagar och fredagar. Vi kommer utmana eleverna i ett lustfyllt lärande som utgår från elevernas intressen och behov.

Innehåll

Undervisning och metoder:
Vi kommer under våren att utmana eleverna med olika fysisk aktiviteter utomhus, i caféterian eller i någon av våra sprorthallar. Eleverna kommer att få vara med och påverka aktiviteterna samt lämna önskemål om vad vi ska göra.
 

Syfte: 
Få eleverna att känna glädje över fysisk aktivitet
Prova på olika aktiviteter.
Öva sig att samarbeta och lyssna.

Tävla/förlora med god ton. (Uppträda sportsligt)

 

Mål:
Kunna lyssna, följa instruktioner och följa enklare regler.
Utveckla rörelseförmågor och samarbetskunskap
Du får lära dig demokrati.

Hur:
Vi erbjuder alla elever att gå till caféterian eller sporthallarna där vi aktiverar oss fysiskt.

 

När:
Minst 1 ggr/vecka.

Ansvarig:
Lasse / Paul

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: