Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2021-02-08 11:09 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Religion
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad tror du? Vad innebär religionsfrihet? Förr skulle alla i Sverige tro på kristendomen men nu får alla tro på vad de vill, om de vill. Religion - vad betyder det för dig?

Innehåll

Mål och syfte 

Du kommer bland annat få lära dig om:

 • Begrepp - religion, religionsfrihet, livsåskådning, etik m.fl.. 
 • Kristendomens betydelse för det svenska samhället.
 • Kristna högtider och traditioner. 
 • Fornskandinavisk religion - religion förr och nu. 
 • Livsfrågor - syn på kärlek och vad som händer efter döden. 

Du kommer även att få träna dina förmågor när det gäller att:

 • Resonera och reflektera om religion både muntligt och skriftligt. 
 • Dra enkla slutsatser om exempelvis kristendomens betydelse förr och nu. 
 • Använda relevanta begrepp. 
 • Använda dig av lässtrategier/studieteknik för att tolka en text och svara på relevanta frågor. 
 • Läsa och förstå instruktioner - givna analogt och digitalt samt följa en veckoplanering. 

Arbetssätt 

För att lära dig om religion och de mål vi har med arbetsområdet så kommer du bland annat få: 

 • Delta vid gemensamma genomgångar och diskussioner om religion.
 • Läsa texter om religion samt svara på frågor.
 • Se filmer om religion.  

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att: 

 • Delta och visa dina kunskaper i genomgångar, resonemang och diskussioner. 
 • Visa hur du använder relevanta begrepp. 
 • Jämföra likheter och/eller skillnader när det till exempel gäller kristendomens betydelse förr och nu.
 • Skriftliga och muntliga uppgifter utifrån aktuella kunskapsmål samt hur du väljer att utveckla dessa kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: