Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2021-02-08 11:34 i 044201 Förskolan Västergök Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Barnen visade stort intresse för boken i både sång och lek och vi ville ta tillvara på detta genom att fokusera på originalversionen men även de "nyare " versionerna av boken som finns tillgängliga.

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att fortsätta att använda oss av våra smågrupper och fokusera på grupper mer åldersinriktat för att bland annat främja det sociala, deras självständighet och deras fantasiförmåga. 

För att sträva mot våra valda mål kommer vi att använda oss bland annat av skapande med olika material, exempelvis måla, lera, pyssel/natur material.

Språk:

Vi kommer att projicera sagan på olika språk bland annat via flanosagor, vi dramatiserar olika känslor, ugglo, ljudbok, teater etc i bland annat våra samlingar och vid oplanerade tillfällen, sång, rim och ramsor.

Matematik:

Begreppen stor och liten, under och över är några av dem vi kommer att arbeta med. 

IKT:

Vi kommer att använda oss både av Ipad och av exempelvis qr koder för att lyfta upp sagan och dess figurer.

Barnen är med och illustrerar sin egen version av sagan.

Naturvetenskap:

Vad äter bockar, vad äter de på sommaren? på vintern?

vi konstruerar egna broar, varför använder vi broar?

Vi utforskar vatten, vart tar trollet vägen på vintern? 

förhoppning är att besöka en 4h gård för att träffa levande getter. 

Rörelse: 

Vi i arbetslaget kommer utmana barnen genom olika lekar, balans träning (gå över bron), rullar ner för ängen, skapa trolldans, hoppar som troll etc. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: