👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-02-08 11:53 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Vad är puls egentligen? Spelar det någon roll vad jag äter? Varför drar jag undan handen om något bränner mig? Våra kroppar är fantastiska och lika men också olika. I detta arbetsområde ska vi titta närmare på människokroppen och hur den fungerar.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att jobba med hela människokroppen och hur den fungerar.

Följande kommer du få lära dig mer om:

 • Cellerna & huden
 • Skelettet
 • Musklerna
 • Hjärtat & blodomloppet
 • Lungor & andningsvägarna
 • Mag-tarmsystemet, matens kemi och hur viktig den är för våra kroppar
 • Nervsystemet 
 • Puberteten

Arbetssätt

Vi kommer jobba med texter, filmer och praktiska övningar. Du kommer att få diskutera olika frågeställningar med dina kompisar. 

Tillsammans ska vi bygga upp en modell av människokroppen med våra olika kroppsdelar och skriva faktatexter till dessa.

Mål

När vi arbetat färdigt med detta område är målet att du vet hur olika funktioner i kroppen fungerar och hänger ihop. 

 

Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha någon form av bedömningsuppgift. Du kommer använda dig av det material vi byggt upp under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi Ke
Människokroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla faktatexter.
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla faktatexter.
Dokumenterar i text och bild genom att göra enkla faktatexter med naturvetenskapliga begrepp.
Dokumenterar genom att göra utvecklade faktatexter med naturvetenskapliga begrepp. Du ritar även tydliga bilder.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Hälsa, sjukdom och pubertet.
Du behöver mycket stöd när vi diskuterar frågor som rör hälsa, sjukdom och pubertet. Du kan med hjälp jämföra hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.