Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2021-02-08 12:52 i Fasanen Örebro
Inskolning på förskolan kan vara jobbig för såväl barn som vårdnadshavare. Vi har arbetat fram en modell där övergången mellan hem och förskola ska bli så mjuk och friktionsfri som möjligt.
Förskola
Inskolning på förskolan kan vara jobbig för såväl barn som vårdnadshavare. Vi har arbetat fram en modell där övergången mellan hem och förskola ska bli så mjuk och friktionsfri som möjligt.

Innehåll

Inskolning på förskola är för många en mycket turbulent tid. För en del kan det vara första gången man ska vara ifrån varandra som vårdnadshavare och barn. Vi har under årens lopp testat många metoder men tycker nu att vi har hittat en metod där övergången från hemmet till förskolan blir så mjuk och friktionsfri som möjligt.  

Vi arbetar efter något som kallas trygghetscirkeln, Cirkle of security, som bygger på vetenskapliga teorier kring anknytning hos små barn. Vi har tittat på modellen och tagit med oss den in i förskolans värld.   

Trygghetscirkeln eller, Circle of Security, är en visuell karta över anknytning. ”Fadern” till anknytningsteorin, som sedan vidareutvecklats av andra, John Bowlby, sa detta om anknytning: ”Intima anknytningar till andra människor är navet kring vilken människans liv kretsar, inte bara som ett spädbarn eller ett barn eller ett skolbarn utan under hela tonåren och år av mognad också och in i ålderdomen. Från dessa intima bindningar drar en människa styrka och njutning av livet och genom det han bidrar med ger styrka och njutning till andra. Det här är saker som nuvarande vetenskap och traditionell visdom står på. " (Bowlby, J. (1980) Attachment and Loss: Volume 1. Attachment) 

 

Således arbetar vi efter teroin att vårdnadshavaren är barnets “trygga hamn” medan hen utforskar och undersöker förskolans värld och i sin egen takt skapar en relation till oss som pedagoger.  

Till en början är vi som pedagoger passiva och vi engagerar oss inte så mycket i det barnet gör. Vi finns där och barnet ser oss och blir van vid vår närvaro. Därefter börjar vi ta kontakt med barnet och bistå med saker som barnet visar intresse för, t.ex. att hämta en leksak barnet vill ha eller vatten om hen är törstig osv. Vårdnadshavaren är hela tiden nära men blir mer och mer passiv i barnets utforskande allt eftersom barnet blir mer och mer modig och van vid oss och sin nya omgivning.  

 

När barnet accepterat oss som pedagoger och visar tillit till oss så är det dags för vårdnadshavare att lämna barnet hos oss. Det är då vi som ska vara barnets “trygga hamn” under de stunder de befinner sig på förskolan 

 

Utifrån vår erfarenhet har vi sett att det generellt sett blir en mjukare övergång för barnet med den här metoden men man får inte glömma att det är en stor omställning för barnet att börja förskola och att det kommer tårar när vårdnadshavare lämnar på förskolan är inte konstigt. Det viktiga är att barnet känner trygghet till den person vars famn hen får tröst i.  

 

Vill man läsa mer om anknytningsteori eller cirkle of security så finns det gott om information på nätet och biblioteken.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: